NEK 400:2014 - ny delnorm og krav til lading av elbil

NEK 400:2014 kommer ny og revidert i juni. Det foreligger en ny delnorm 722 som definerer krav til forsyning og uttak for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elektriske biler skiller seg ut som belastningstype, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging.

Til nå har vi ikke hatt noen spesielle krav til montering og beskyttelse av slikt utstyr og vi håper at nye NEK 400:2014 vil være med og bidra til tryggere og bedre lading av elektriske biler i Norge, sier fagsjef Jon Steinar Hanstad.

Det er noen spesielle hensyn som må tas høyde for ved lading av elbiler: 

  • Modus på ladeutstyret
  • Jordfeilbryter
  • Samtidighetsfaktor
  • Periodisk kontroll
  • Ytre påvirkning
  • Overspenningvern  

Mer informasjon om lading av elbiler – planlegging og prosjektering av ladestasjoner får du her (pdf)

Bestill NEK 400:2014 her