Nytt faktahefte om elbil

Elbil-salget har fått et gjennombrudd. Det ruller nå cirka 27 000 ladbare biler på veiene våre. I løpet av få år vil antallet komme opp i 100 000 dersom salgsutviklingen holder samme tempo som vi har sett den senere tid. Dette stiller store krav til ladeinfrastrukturen.

Flere ladepunkter
I løpet av de nærmeste årene vil det bli stor etterspørsel etter installasjon av ladepunkter både i boliger, fritidsboliger, borettslag, sameier og næringsbygg i tillegg til utbygging av ladeinfrastruktur langs veiene. I dette faktaheftet gir vi nyttige råd og vink til eiere av elektriske anlegg om hva som er viktig å passe på i forbindelse med slike installasjoner, slik at elbil-eiere kan lade trygt.

Behov og krav
Grunnleggende kunnskap om ulike løsninger skaper et godt grunnlag for avklaring av behov og bestilling av oppdrag i kontakten mellom kunde og installatør. Vi gjennomgår blant annet krav til strømuttak både når det gjelder enkeltuttak i bolig eller flere ladepunkter i forbindelse med arbeidsplasser og parkeringshus. Faktaheftet presenterer også de forskjellige typene ladeutstyr og gir tips om hva som er hensiktsmessig å bruke.

Last ned faktahefte her