Fremdeles godt marked for tekniske installasjoner

De tekniske entreprenørene forventes å omsette for om lag 78 milliarder kroner i år. Det viser en rykende fersk markedsrapport fra Norsk Teknologi. - Både i 2014 og 2015 forventes et mer krevende marked sammenlignet med 2013. Dårligere konjunkturutvikling og svakt salg av nye leiligheter, kontor- og forretningsbygg er viktigste årsaker, sier adm.direktør Ove Guttormsen i NELFO og Norsk Teknologi. 

God vekst
Markedet for tekniske installasjoner har hatt god vekst de siste 2-3 årene. Markedsrapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Prognosesenteret, viser at det totale markedet for tekniske installasjoner i 2014 forventes å gå ned med om lag 1,5 % sammenlignet med 2013. For 2015 ventes at det snur til ny, men forsiktig oppgang i det totale markedet.

Forskjeller
Rapporten viser også at det er regionale forskjeller. Det forventes at Østlandet og Troms får sterkest vekst de neste årene, mens blant annet Østfold og Vest-Agder ligger an til en noe svakere utvikling enn landet sett under ett.

Spesialområder
Økt kostnadsfokus og mer spissing av virksomheten i spesialområder som for eks. energieffektivisering, inneklima, velferdsteknologi og sikkerhet - gjennom integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - kan være aktuelle strategivalg for mange bedrifter innen tekniske installasjoner.

NELFOs markedsrapport kommer
En egen markedsrapport kun for elektrobransjen og NELFOs medlemmer er på trappene. Den antas å bli publisert om en ukes tid.  

Last ned rapporten 
Markedsrapporten fra Norsk Teknologi er tilgjengelig for NELFOs medlemmer, og kan lastes ned her, eller du kan ta kontakt med økonomidirektør Jens Lysøe på epost: jens.lysoe@norskteknologi.no

Les mer om statistikk og prognoser på våre økonomisider her.