Ny FSE opplæring med DVD, arbeids- og instruktørhefte

NELFOs FSE-opplæringspakke 2013/14 er oppdatert. Fagarbeidere på elanlegg er pålagt en årlig gjennomgang av FSE. Filmen og arbeidsheftet er et nyttig verktøy til bruk for bedriftsintern kursing.

Finn Bogegård - FSE Opplæringspakke

FSE-opplæring på 1-2-3
– For å få en fullverdig gjennomgang av den pålagte FSE-opplæringen, bør den enkelte også besvare oppgaver i arbeidsheftet, sier markedskonsulent Finn Bogegård i NELFO.

Opplæringspakken inneholder en DVD og et arbeids- og instruktørhefte. Gjennomgangen tar et par timer, og instruktørheftet har fasit og gir tips.

Arbeidsheftet inneholder 59 oppgaver og en førstehjelpsdel. 

Filmen tar blant annet for seg:

  • overordnet planlegging og organisering
  • førstehjelp
  • melding av ulykker og uhell
  • eksempler på nestenulykker

Kursbevis kan bestilles separat.

Utveksle erfaringer
– Vi anbefaler bedriftene å sette av tid til å vise filmen i plenum. Dette skaper engasjement og diskusjoner. Kunnskap om personsikkerhet og førstehjelp handler mye om holdninger. Hensikten med den årlige sikkerhetsgjennomgangen er å hindre at skader oppstår, og ikke minst å forebygge at de ansatte blir utsatt for ulykker. Det er derfor viktig at deltakerne deler sine erfaringer, sier Bogegård.

Førstehjelp
FSE-opplæringen gir en teoretisk innføring i førstehjelp. Bogegård minner om at opplæringen også skal inneholde en praktisk del om førstehjelp hvor deltakerne får øve på konkrete livreddende tiltak.

Hjelp til gjennomgang?
Materiellet er tilrettelagt for bedriftsintern kursing, men hvis bedriften ønsker å bruke en ekstern foreleser, tilbys dette gjennom Nelfoskolen.

Ta kontakt med Nelfoskolen om du har spørsmål (e-post)

FSE-opplæringspakke inkludert i Elvisjon-abonnementet
Elvisjon-abonnenter får DVDen, med et instruktørheftet som en del av årsabonnementet. Nye medlemmer kan også velge denne startpakken som en velkomstgave ved innmelding i Elvisjonen.

Her finner du mer informasjon om medlemskap i Elvisjonen

Mer informasjon om FSE finner du her