Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Blir du varm på øret når du bruker mobilen, kommer det ikke av stråling, men av varme fra batteriet og elektronikken i telefonen. Dette og annet kan du lese mer om i en ny brosjyre om stråling fra elektronisk kommunikasjon.

Brosjyren er laget av Post- og teletilsynet og Statens strålevern. Der finner du informasjon om stråling frå mobiltelefoner, trådløse rutere og basestasjoner (mobilantenner).

Post- og teletilsynet måler stråling fra elektronisk utstyr, mens Statens strålevern støtter seg til disse måleresultatene, og gir helseråd. Det er strenge grenseverdier for hvor mye stråling trådløst utstyr kan gi fra seg. Disse grensene er anerkjent av Verdens helseorganisasjon og norske styresmakter følger disse rådene.

Resultatene av en lang rekke målinger gir trygghet for at vi i hverdagen blir utsatt for lave nivåer av stråling fra elektronisk kommunikasjon.

Her er brosjyren på bokmål (pdf)

Her er brosjyren på nynorsk (pdf)