Nyhetsarkiv

NYHET | 13.06.2019

I samarbeid med Elvarme Norge og EFO (Elektroforeningen) presenterer Nelfo nå en helt ny brosjyre med alle de gode argumentene for elvarme.

NYHET | 12.06.2019

Nelfo er også i år aktiv på Arendalsuka – denne gang med tre ulike arrangementer – alle i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen. I tillegg er Integra medarrangør på et seminar.

NYHET | 12.06.2019

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

NYHET | 05.06.2019

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 03.06.2019

Nelfo, EBA, Nye veier, Bane Nor og Statsbygg har inngått en toårig avtale med Advokatforeningen om å opprette et eget meklingssenter som skal hjelpe bedrifter med utenomrettslig tvisteløsning. Hensikten er å øke graden av mekling mellom partene i bygge- og anleggsnæringen og senke konfliktnivået.

NYHET | 31.05.2019

Myndighetene må være tydeligere

- Solenergibransjen er for dårlig informert om kompetansekravene som gjelder. Samtidig må Det lokale eltilsyn bygge mer kompetanse på solcelleanlegg, sier adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet.

NYHET | 16.05.2019

For å bygge flere og bedre heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner. Dette tilsvarer rundt 900 plasser.

NYHET | 14.05.2019

En vellykket norsk elbilpolitikk har bidratt til vesentlige utslippsreduksjoner i transportsektoren. Nå ønsker regjeringen å stimulere til ytterligere utslippskutt med helt ny Enova-satsing rettet mot næringstransport.

NYHET | 14.05.2019

Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging, sier næringspolitiske direktør Tore Strandskog i en kommentar.

NYHET | 13.05.2019

Eierne av ekomnett investerte over 9,4 milliarder i ekomnett og -tjenester i 2018. 28 prosent av samlet omsetning i bransjen går til å bygge bedre nett og tjenester.

NYHET | 09.05.2019

Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 % – 2,4 % vekst i fastlands-økonomien frem til 2021. Også petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme nivå de to neste årene.

NYHET | 08.05.2019

Nkom skal nå kartlegge omfanget av virksomheter som kan være autorisasjonspliktige.
Det er viktig at de som installerer eller vedlikeholder ekomnett er autorisert og kvalifisert for dette.

NYHET | 06.05.2019

Siden 2017 gir reglene i eierseksjonsloven seksjonseiere i boligsameier rett,
på visse vilkår, å installere ladepunkt for lading av bil.

NYHET | 30.04.2019

Digitaliserer normene

 - Om noen få måneder kan papirutgavene av NEK 399 og NEK 400 kastes. Fremtidens normverk er digitalt, fastslår adm. direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

NYHET | 25.04.2019

Nelfo har klaget Bergen kommune inn for Eftas overvåkingsorgan ESA vedrørende det vi mener er ulovlig støtte til BKK for drift av veilys i kommunen. ESA har nå besluttet å innlede en formell undersøkelse om det er tildelt ulovlig offentlig støtte.