Nyhetsarkiv

NYHET | 20.02.2018

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme, går det for tregt med energieffektivisering i bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg.

NYHET | 15.02.2018

Elektrikere møter mange spennende oppgaver gjennom jobben. Yrket skårer godt på tilfredshet og jobbsikkerhet, men er også forbundet med ulike risikoer og utfordringer. Se ny video fra STAMI her.

NYHET | 14.02.2018

I dag står flere hundre representanter fra brann- og redningsvesenet, Det lokale eltilsyn, produsenter, forhandlere og myndigheter sammen om komfyrvaktkampanjen. Lokalforeningene i Nelfo forbereder seg på å installere komfyrvakter over hele landet. Målsettingen er å redusere branner i boliger. I fjor var det i alt 1535 komfyrbranner i Norge - bare i Oslo var det 405.

NYHET | 08.02.2018

Politikerne må vri intensivene fra forbrenning til materialgjenvinning og ombruk ved å legge om støtteprogrammene hos Enova fra forbrenning/fjernvarme til å stimulere til nye verdikjeder og forretningsmodeller for sekundære materialer, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog på møtet med Stortingets Energi- og miljøkomite om sirkulær økonomi .

NYHET | 07.02.2018

Nelfo opplever økende uro blant medlemmene innen elektrobransjen som jobber
i totalentrepriser i Oslo-området.

NYHET | 01.02.2018

Digitalisering blir et sentralt tema på konferansen «Energismarte Bygg»
på Vulkan Arena i Oslo 14. og 15. mars.

NYHET | 31.01.2018

Energibransjen må kunne selge seg inn som en av de mest spennende næringene i fremtiden. De som forblir bakoverlente, blir taperne, fastslo Eivind Reiten i sin innledning på kvartalsmøtet for Nelfos interessegruppe for energientreprenører i Oslo 29. januar.

NYHET | 31.01.2018

Fortviler over lang behandlingstid

Misfornøyde kunder, forsinkelser og tap av oppdrag. Dette er hverdagen for elinstallatører som skal utføre elektroinstallasjoner i boliger og småhus på Romerike og i Østfold. Årsaken ligger hos netteier Hafslund Nett.

NYHET | 24.01.2018

Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017. Salg av fossile privatbiler skal opphøre fra 2025 og det er grunn til å anta at privatbilparken blir nærmest fullelektrifisert mellom 2035 og 2040. I tråd med utviklingen skjer det mye på reguleringssiden.

NYHET | 22.01.2018

Innlevering av årsoppgaven til Nelfo er grunnlaget for beregning av medlemskontingent for 2018. Fristen er 28. februar.

NYHET | 19.01.2018

HMS-kortene for bygg- og anleggsbransjen får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende kort er gyldige frem til utløpsdato.

NYHET | 18.01.2018

Sammen med Drammensregionens brannvesen og Norges Brannvernforening samlet Nelfo drøyt 230 deltakere fra brannvesen, elinstallatører, tilsynsmyndigheter, kommuner, eiendomsutviklere, rådgivende ingeniører, everk og leverandører for å diskutere problemstillinger rundt solceller, elsikkerhet og slukking av branner i bygg med solceller.

NYHET | 15.01.2018

Den nye regjeringsplattformen legger til rette for at vi skal omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på. Partiene er blitt enige om å oppfylle Norges klimaforpliktelser, som vil gi mange og gode næringsmuligheter for elektrobransjen.

 

NYHET | 12.01.2018

NEK 405 er nå revidert etter at det i 2017 var høring på følgende dokumenter i NEK 405-serien: Elkontroll i fiske, fangst og lastefartøy og elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen.

NYHET | 10.01.2018

Eiendomsbransjen søker smarte energiløsninger, og deler villig sine ambisjoner og erfaringer. Smedvig Eiendom installerer solenergi og panelovner fremfor vannbåren varme. Hinna Park innrømmer at byggene de bygget for bare 14 år siden bruker for mye energi, og bekrefter med det at sparepotensialet også i relativt nye bygg er stort.