Nyhetsarkiv

NYHET | 27.03.2017

Stortinget har gjort vedtak som betyr at nybilsalg etter 2025 skal være nullutslippsbiler. For å få til dette må alle ha mulighet til å lade bilen hjemme. Venstre og SV fremmer nå et forslag i Stortinget om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene, samt en opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler.

NYHET | 23.03.2017

NHO og NHOs landsforeninger ønsker forutsigbare ansettelsesforhold i bemanningsbransjen og foreslår at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde vikarer.

NYHET | 14.03.2017

LO og NHO er enige om en ramme på 2,4 prosent for årets mellomoppgjør.

NYHET | 14.03.2017

Boligeiere har rett på støtte fra Enova når de installerer varmestyringssystem eller lokal elproduksjon (f.eks solcelleanlegg). Les mer om tiltakene som gir rett til støtte her

NYHET | 06.03.2017

NHO mener årets lønnsoppgjør må gi en lavere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere.

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NYHET | 28.02.2017

Norske boligeiere og bedrifter har investert i solcelle-panel på taket i langt høyere tempo enn anslaget viste for bare et halvt år siden. I 2016 ble det installert over 11 MWp solceller i Norge. 10 MWp av dette er koblet til strømnettet. Det er 366 prosent mer enn i 2015, da det ble installert 2,45 MWp. Dette utgjør nærmere en firedobling av installert solkraft i Norge.

NYHET | 28.02.2017

Ny utgave av Elmagasinet er ute nå.

Jakten på useriøse elinstallatører blir et sentralt tema på Den Nasjonale Elsikkerhets-konferansen i mai. I Det lokale eltilsyn (DLE) i BKK Nett arbeider to ansatte på fulltid med dette. De styrker også innsatsen mot utlendinger som overser alt av norske lover og forskrifter.  

NYHET | 20.02.2017

Det nye regelverket for offentlige innkjøp, som trådte i kraft 1. januar 2017, gir oppdragsgivere større handlingsrom og fleksibilitet. Det legges til rette for at mindre leverandører skal kunne levere tilbud til det offentlige og at anskaffelsen kan deles opp i delkontrakter.

NYHET | 17.02.2017

Logg deg på ett sted og få tilgang til det du trenger; nettsidene våre, butikken, Forskriftsabonnementet, lisensnøkler, kursportalen og enterprisevarsel-portalen - enkelt og oversiktlig. Når du logger av, er du ute fra alle tjenestene dine.

NYHET | 17.02.2017

Energismarte bygg-konferansen har potensial til å bli en virkelig stor og betydningsfull arena for diskusjon av næringspolitikk og marked, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

NYHET | 15.02.2017

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Det utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden SSB begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

NYHET | 14.02.2017

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslår endringer i byggteknisk forskrift (høring om TEK17). Nelfo har en rekke forslag til forbedringer og forenklinger i byggereglene. Vi mener revisjonen av TEK, der det er relevant, bør brukes til å tydeliggjøre grensesnittene mot annet regelverk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 10.02.2017

Thor Bergli fra Smart Elektro avløser Frank Jaegtnes som styreleder i Interessegruppen for energieffektivisering (IEE). Da Bergli ble presentert for medlemmene under Energismarte bygg-konferansen 9. februar, varslet han offensive mål for det kommende året.

NYHET | 09.02.2017

På IEE konferansen, mente adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova at det er på tide å gi «det grønne skiftet» et konkret innhold. Han pekte på noe han mener er en god forretningsmulighet for elinstallatørbedriftene.

NYHET | 02.02.2017

I fjor omkom 40 mennesker i branner i Norge. Siden 1979 har branner i snitt tatt 64 liv hvert år. Komfyren er den desidert største brannkilden i boliger. Derfor arrangeres Komfyrvaktkampanjen 8. februar for tredje gang. Lokalforeningene i Nelfo forbereder seg på å installere komfyrvakter over hele landet. Målsettingen er å redusere branner i boliger.