Nyhetsarkiv

NYHET | 16.10.2017
NYHET | 09.10.2017

Versjon 6.0 ble utgitt for ett år siden. Oppdateringen inneholdt en rekke nyheter og programforbedringer som gjør din hverdag enklere.

NYHET | 09.10.2017

Nelfos Opplæringskonferanse er en viktig arena for dem som ønsker å følge godt med i utviklingen av norsk fag- og yrkesopplæring. Når konferansen går av stabelen 6. og 7. februar 2018 på Waterfront Hotel Ålesund, vil etter all sannsynlighet ny tilbudsstruktur for elektrofagene være vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Meld deg på her. 

NYHET | 09.10.2017

Utviklingen går raskt mot fullelektrifisering av personbiler. Snart har vi ladestasjoner tilgjengelig over alt og Enova tilbyr støtte til utbygging.

NYHET | 08.10.2017

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er skuffende lesning for alle som er opptatt av grønn vekst, reduserte klimagassutslipp og økt fokus på energieffektivisering. Til tross for konkrete løfter i regjeringsplattformen og partiprogrammer, evner ikke regjeringen å levere på viktige områder for grønn verdiskaping.

NYHET | 08.10.2017

Regjeringen foreslår å styrke rammen for yrkesfag med 40 millioner kroner. Samtidig bevilges 1,2 milliarder til etter- og videreutdanning for 5 500 lærere. Videre foreslås en lektor 2-ordning for yrkesfag og styrking av rekruttering av nye lærebedrifter.

NYHET | 08.10.2017

I et stramt budsjettforslag for 2018 er samferdsel og elektronisk infrastruktur vinneren.
- Ny teknologi og nye løsninger skaper sikrere, mer effektiv og grønnere transport, begrunner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satsingen med.

NYHET | 05.10.2017

Støtteordningen for bredbåndsutbygging, som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) administrerer på vegne av Samferdselsdepartementet, har nå blitt evaluert. Evalueringen viser at ordningen fungerer etter hensikten.

NYHET | 04.10.2017

Som bedrift er det nesten umulig å trekke seg fra en avtale. Man bør være nøye med hva man sier og skriver i forhandlingsfasen. Det fikk et firma erfare i Høyesterett nylig.

NYHET | 03.10.2017

Nyheten om opprettelse av et nytt seriøsitetsregister kom i november i fjor. Dette skjedde etter innspill fra byggenæringen og Nelfo. Forslaget har vært på høring og Nelfo sendte høringssvar 2. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NYHET | 30.09.2017

Nelfos rykende ferske markedsrapport anslår samlet verdi av elektroarbeider til om lag 60 mrd. kr i 2017, en vekst på om lag 4,5 prosent sammenlignet med året før, målt i faste priser.

NYHET | 29.09.2017

Uventede erfaringer med NEK 399

- Isdannelse og ødeleggelse på utstyr er en uventet erfaring med felles, utendørs inntaksskap for el og ekom, sier adm. direktør Tommy Skauen i Infratek Elsikkerhet. 

NYHET | 27.09.2017

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det befinner seg mellom 60 - 80 000 oljefyringsanlegg i norske husstander, i tillegg til omlag 20 000 i yrkesbygg og borettslag. Innen 2020 må alle anlegg slukkes.

NYHET | 27.09.2017

I forbindelse med FNs eldredag 1. oktober blir det også i år aktiviteter i regi av DSB og nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon, der Nelfo er med.   
Hovedmålsettingen er å bedre brannsikkerheten for eldre. I år er Facebook hovedkanal.

NYHET | 18.09.2017

Enova tilbyr nå støtte til bygging av hurtigladere i 287 kommuner. Sjekk om din kommune er på listen her. Enova dekker 40 prosent av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader.