Nyhetsarkiv

NYHET | 17.08.2018

Nelfo og Integra var godt synlige på Arendalsuka.På linkene under, finner du arrangementene som ble avholdt under Arendalsuka.

NYHET | 16.08.2018

Temperaturen steg en del grader da Nelfo inviterte til debatt om forbrukermakt i strømmarkedet under Arendalsuka 15.august.

NYHET | 15.08.2018

Nelfo presenterer en rapport om effektivisering i husholdningene - et alternativ til nettinvesteringer på Arendalsuka.

NYHET | 15.08.2018

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen presenterte sine «10 bud for elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka i dag. Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. De tre samarbeidspartnerne ser for seg en kystgrid, med havna som forsyningspunkt for fornybar energi. 

NYHET | 13.08.2018

Norge vil mangle nær 100 000 fagarbeidere i 2035, mange innen elektrofagene. Det skjer samtidig som Norge skal ta i bruk ren, elektrisk kraft på nye områder. Hvem skal gjøre jobben, spurte debattleder på seminaret som El og IT Forbundet arrangerte under Arendalsuken i dag.

NYHET | 13.08.2018

-Det skal investeres store beløp i samferdselssektoren de kommende årene. Hele 1000 millliarder kroner frem mot 2029 ifølge gjeldende Nasjonal Transportplan. Dette er en historisk satsing. Planen beskriver også godt de mulighetene som ligger i teknologiutviklingen og nye tjenester i samferdselssektoren.

NYHET | 13.08.2018

Utslipp fra byggeplassene er de glemte utslippene. Ved å elektrifisere byggeplassene fjerner vi utslipp og støy. Resultatet blir et bedre arbeids- og bomiljø, sa Tore Strandskog på et seminar under Arendalsuka.

NYHET | 17.07.2018

Pilot-T, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er et tilbud til norske bedrifter om å bidra i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger til nytte for transportsektoren. Formålet er å støtte løsninger som bidrar til et digitalisert transportsystem som gir bedre fremkommelighet, sikkerhet, reduserte utslipp og reduserte kostnader.

NYHET | 05.07.2018

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Les forskriften her.

NYHET | 04.07.2018

PILOT-E utlyser nå 100 millioner kroner til å utvikle løsninger for null- eller nær nullutslippsløsninger for maritim transport og til løsninger eller forretningsmodeller som kan gi vesentlige utslippskutt i den landbaserte industrielle verdikjeden. PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og ble startet i 2015.

NYHET | 02.07.2018

Transportsektoren er i endring. Ny teknologi og digitalisering påvirker hvordan vi bygger og bruker veiene. Hvordan kan vi få mer og sikrere vei for pengene ved å ta i bruk nye digitale løsninger? Og hvordan kan Norge ta en ledende posisjon og utvikle nye næringer? Delta på seminaret: Intelligente veier og næringsutvikling på Arendalsuka. 

NYHET | 02.07.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

NYHET | 15.06.2018

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivets satsing på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 14. juni fikk han overrakt en veileder for kutt av utslippene på norske byggeplasser. – Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sa Elvestuen.

NYHET | 14.06.2018

-Tør du samarbeide med en konkurrent, spør Cathrine Aspestrand i Nelfo. Nå har Nelfo, NHO og EBA utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det enklere å samarbeide om større anbud og prosjekter.

NYHET | 12.06.2018

Næringslivet vil bidra med å kutte CO2-utslipp, men vil ha hjelp i form av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet til å finansiere kutt.