Nyhetsarkiv

NYHET | 20.04.2018

Unødvendig renvasking i retten koster

Daglig leder Mads Kristiansen i PK Service i Trondheim er lite fornøyd med å ha svidd av ikke-fakturerbare timer for å renvaske selskapet mot alvorlige påstander om useriøst arbeid.

NYHET | 16.04.2018

De siste årene har Nelfo og EFO hatt et godt samarbeid med Bellona for å utforske grønne maritime markedsmuligheter. Elektrifisering av ferger, havbruk, kystfiskeflåten og landstrøm har vært tema i tidligere workshops og studier. Nelfo og EFO inviterer til ny workshop 14. mai 2018 i Oslo der vi skal se nærmere på infrastrukturen for maritim elektrifisering.

NYHET | 12.04.2018

Kommunene anskaffer 1000 nye omsorgsboliger og 1500 utleieboliger til ca 10 milliarder per år. De fleste kommuner bygger sjelden boliger. Betydelige interne og innleide ressurser går med til å utarbeide kommunens krav. Dette skjer ofte uten at de som skal bygge boligen tas med på råd. Felles kravspesifikasjoner kan gi besparelser på opptil 20 prosent.

NYHET | 12.04.2018

– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene.

NYHET | 08.04.2018

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord. 

NYHET | 23.03.2018

Installering av nye solenergianlegg i Norge har hatt en enorm økning de to siste årene. Det gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte.

NYHET | 22.03.2018

203 000 arbeidstimer uten skader

Da Los Elektro gikk inn i bygge­ prosjektet Media City Bergen, la de ekstra trykk på HMS.

NYHET | 15.03.2018

Det vil ikke mangle på utfordringer for norsk byggebransje i årene som kommer. Men skjerpede energikrav, økt digitalisering og ny konkurranse utløser først og fremst et potensial. 

NYHET | 13.03.2018

Regjeringen forsterker satsingen på yrkesfag og fornyer yrkesfagutdanningen. Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med. En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. 

NYHET | 13.03.2018

Hele 27 av 30 organisasjoner som har sendt inn høringssvar til NVEs forslag om innføring av effekttariffer og abonnement på effekt, er negative til omleggingen.

NYHET | 12.03.2018

Mandag overleverte LO sine krav til NHO. Her er noen viktige datoer fremover, og informasjon til NHOs medlemmer om oppgjøret.

NYHET | 10.03.2018

Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør. Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp.

NYHET | 05.03.2018

Ekstremvær, store snømengder på vinteren og vårflom minner oss stadig om hvor sårbare vi er for strømbrudd og nettutfall. Tusenvis av husstander på Sørlandet har i vinter blitt rammet av strømbrudd som følge av store snømengder, og mange var uten strøm i flere dager. 

NYHET | 28.02.2018

Konkurrentsamarbeid er risikosport

Med mange snubletråder i konkurranseloven og bevisbyrde hos entreprenørene ønsker bransjen et klarere lovverk.

NYHET | 27.02.2018

LOs representantskap har vedtatt at de ønsker et samordnet oppgjør i lønnsoppgjøret 2018 –
for første gang på ti år.