Nyhetsarkiv

NYHET | 22.06.2017

Daglig leder Ove Kjøllesdal i Nelfos medlemsbedrift Eid Elektro er lokalpatrioten som brenner for hjembygda. Da skolen var truet av nedleggelse kjøpte han og flere sambygdinger skolebygget og startet Montessoriskole.

NYHET | 14.06.2017

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere arbeidstaker og arbeidsgiver. HMS-koret skal dermed bidra til å skape en fullstendig oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

NYHET | 12.06.2017

Oslo kommune innfører en ny støtteordning for borettslag og sameier som ønsker å bygge ladeinfrastruktur for elbiler. Tilskuddet skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.

NYHET | 06.06.2017

Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skrev Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel  «Fri oss fra fjernvarmefella» i Dagens Næringsliv
10. mai.

NYHET | 31.05.2017

De anbefalte retningslinjene ved strømulykker er blitt modernisert i forhold til erfaringer og hvordan helsevesenet har utviklet seg. I tråd med dette er det nå utviklet en ny strømulykkeapp som beskriver de nye retningslinjene.

NYHET | 31.05.2017

Caverion Askim er årets lærebedrift i Østfold. Bedriften får prisen for stabile og gode resultater med lærlinger gjennom mange år.

Ny utgave av Elmagasinet

NYHET | 29.05.2017

Snart kan alle i borettslag og sameier få lovfestet rett til å lade elbil. I et vedtak onsdag 24. mai pålegger Stortinget regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer alle som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil. Unntaket fra en lovfestet rett er hvis «det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted», ifølge vedtaket.

NYHET | 29.05.2017

Arbeidstilsynet gjennomfører i uke 22 og 23 en aksjon over hele landet mot arbeid i høyden i bygge- og anleggsbransjen. - Det skjer altfor mange fallulykker i forbindelse med arbeid i høyden. For at arbeidsgiverne skal ta sikkerheten på alvor, vil Arbeidstilsynet nå i flere tilfeller ilegge overtredelsesgebyr, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb.

NYHET | 23.05.2017

Hele 32 prosent av omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon gikk i 2016 tilbake til investeringer i bransjen. Det viser årsoversikten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). I fibermarkedene var veksten særlig sterk, både når det gjelder investeringer og antall abonnementer.

NYHET | 22.05.2017

Et av Nelfoskolens mest populære kurs er kurset Plan – og Bygningsloven for elektrobransjen. 

NYHET | 16.05.2017

Tilgangen på nye ordre for boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal i fjor. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger, i følge SSBs ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet.

NYHET | 11.05.2017

For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

NYHET | 11.05.2017

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. En overgang fra bruk av bensin, gass og diesel til elektrisitet vil være nødvendig for at Norge skal kunne nå målet om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030. Den største utfordringen er at overgangen krever store investeringer. Dette gjelder både for overgangen til elbiler og annen elektrisk veitrafikk, tilrettelegging for landstrøm, samt elektrifisering av kysttrafikken. Regjeringen foreslår økte bevilgninger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

 

NYHET | 10.05.2017

-Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skriver Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel i Dagens Næringsliv i dag.

NYHET | 09.05.2017

Politikerne tar nå grep for at flere skal få øynene opp for fagskoleutdanningene. 
Tirsdag 2. mai vedtok Stortinget Fagskolemeldingen "Fagfolk for fremtiden". Over halvparten av bedriftene svarer i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning de neste fem årene.