Nyhetsarkiv

NYHET | 25.04.2019

Nelfo har klaget Bergen kommune inn for Eftas overvåkingsorgan ESA vedrørende det vi mener er ulovlig støtte til BKK for drift av veilys i kommunen. ESA har nå besluttet å innlede en formell undersøkelse om det er tildelt ulovlig offentlig støtte.

NYHET | 25.04.2019

Klimaendringene er her, vi har dårlig tid. Elektrifisering er svaret, men for å nå klimamålene trengs smartere systemer, sterke sentralnett og et bedre marked, fastslo adm. direktør Auke Lont i Statnett da han åpnet et frokostmøte om elektrifiseringen av Norge i Oslo 24. april.

NYHET | 24.04.2019

Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør.

NYHET | 24.04.2019

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport. Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" ble lagt frem rett før påske.

NYHET | 22.04.2019

I Borealis-prosjektet blir intelligente trafikksystemer (ITS) testet til det ytterste. Førti kilometer av E8 gjennom Skibotndalen i Troms skal få alt fra kameraer og værstasjoner til dynamiske veiskilt og lyttekabel.

NYHET | 11.04.2019

Det elektriske samfunnet vil utkonkurrere det fossile samfunnet, fastslo Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen i sin innledning på Integras årskonferanse i Oslo 10. april.

NYHET | 08.04.2019

Rune Kolbeinsvik fra Electro Automation Austevoll er valgt til ny styreleder i Nelfo. Han overtar etter John Harry Simonstad fra Arendal El Team, som har vært styreleder de siste fire årene. For sitt arbeid som tillitsvalgt gjennom mange år ble Simonstad utnevnt til æresmedlem i Nelfo.

NYHET | 04.04.2019

Det må bli slutt på at underentreprenørene skvises i byggeprosjektene. Partene må snakke sammen, og utøve god, gammeldags folkeskikk, mener Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 03.04.2019


NHO og landsforeningene inviterer ledelsen og forhandlingsansvarlige i medlemsbedriftene til orienteringsmøte om årets oppgjør. Se oversikten her og meld deg på i din region.

NYHET | 03.04.2019

PILOT-E utlyser nå 120 millioner til innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet eller prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen.

NYHET | 01.04.2019

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør. - I en tid med stor usikkerhet ute, har det vært viktig for oss å gjøre det vi kan for å styrke konkurranseevnen til våre bedrifter her hjemme. Det har vi nå klart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Partene ble enige om en ramme på 3,2 prosent. 

NYHET | 01.04.2019

Nelfo og EL og IT forbundet gjennomfører i samarbeid med SINTEF Energi akkurat nå et forskningsprosjekt om elektriske styringssystemer i boliger. Undersøkelsen avsluttes 17.4.2019.

NYHET | 29.03.2019

Kom tilbake til Nelfo

- Nelfo sin interessegruppe for energientreprenører ble en portal for fullt medlem­skap, sier adm. direktør Arild Borgersen i Nettpartner. 

NYHET | 27.03.2019

LO og YS har i dag varslet hvilke bedrifter som vil bli berørt av streik dersom meklingen ikke fører frem. Her kan du sjekke om din bedrift blir rammet.

NYHET | 27.03.2019

NHO og 24 organisasjoner, blant dem Nelfo, beklager at regjeringen ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen, og at det ikke er grunnlag for noen miljøavtale om utslippsreduksjoner fra transport i denne omgang.