Nyhetsarkiv

NYHET | 15.06.2018

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivets satsing på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 14. juni fikk han overrakt en veileder for kutt av utslippene på norske byggeplasser. – Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sa Elvestuen.

NYHET | 14.06.2018

-Tør du samarbeide med en konkurrent, spør Cathrine Aspestrand i Nelfo. Nå har Nelfo, NHO og EBA utarbeidet en sjekkliste som skal gjøre det enklere å samarbeide om større anbud og prosjekter.

NYHET | 12.06.2018

Næringslivet vil bidra med å kutte CO2-utslipp, men vil ha hjelp i form av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet til å finansiere kutt.

NYHET | 07.06.2018

Stortinget har vedtatt å endre reglene for innleie. Regjeringen foreslo i utgangspunktet å begrense mulighetene til innleie i byggebransjen i Oslo. Dette har det vært bred politisk enighet om, men et flertall på Stortinget ønsket å gå lenger og vedtok at de samme reglene skal gjelde for alle bransjer over hele landet. Det er særlig de små og mellomstore bedriftene som rammes.

NYHET | 05.06.2018

Gladmelding til landets hytteeiere - fra i dag kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. I tillegg til solceller og varmestyringssystemer utvides listen over tiltak som støttes til å inkludere akkumulatortanker, som gjør det mulig å lagre energi. Målet er å begrense effektutfordringer i strømnettet

NYHET | 04.06.2018

Over 19.000 personer besøkte Eliaden i Lillestrøm i løpet av tre hektiske dager. 298 utstillere deltok med til sammen 12.000 kvadratmeter.

NYHET | 31.05.2018

Det ble totalforbud mot å bruke byggematerialer inneholdende asbest i 1986. Frem til i dag har kunnskapen om asbest blitt stadig mer mangelfull, spesielt blant yngre håndverkere.

NYHET | 29.05.2018

Ideen om Norge som Europas fremtidslaboratorium kan lyde offensivt, men er heller ikke helt urealistisk, påpekte Nelfo-direktør og styreleder i Elektroforum, Ove Guttormsen da han innledet åpningskonferansen på Eliaden 29. mai.

NYHET | 28.05.2018

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020. Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering når sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.

NYHET | 24.05.2018

Innblikk inneholder et utdrag fra Nelfos markedsrapport, som utkom i begynnelsen av 
mai, i tillegg til noen aktuelle næringspolitiske saker med betydning for markedsutviklingen.

NYHET | 24.05.2018

Det ble foretatt nær 10 milliarder i investeringer i ekom-infrastruktur i 2017 – nær halvparten er fiberutbygging. Dette utgjør 28 prosent av den samlede omsetningen.

NYHET | 23.05.2018

Underentreprenørene blir skviset

Ensidig oppmerksomhet på laveste anbud setter underentreprenørene i skvis, fastslår daglig leder Thor Bergli i Smart Elektro i Oslo.

NYHET | 21.05.2018

Nelfo kommer også i år til å være aktiv på Arendalsuka. Maritim elektrifisering, intelligent trafikk, utslippsfrie byggeplasser og alternativer til nettinvestering blir temaer.

NYHET | 15.05.2018

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke rammen for byggelånsfinansiering med bistand fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fra fem til syv milliarder kroner. Dette kommer etter at regjeringen har fulgt nøye med på hvor mye rammen har vært brukt. Omstilling ved verftene i Norge etter offshorekrisen har medført økt etterspørsel etter byggelån.

NYHET | 14.05.2018

DiBK foreslår i høringsnotatet å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m² oppvarmet bruttoareal skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov. Dette er en oppjustering fra minimum 60 prosent, som er angitt i dagens forskriftsveileder.