Opprinnelsesgarantier - en miljøbløff

-Opprinnelsesgarantier er en gedigen miljøbløff som undergraver arbeidet med å fase ut fossil energi, uttaler næringspolitisk direktør Tore Strandskog til Teknisk Ukeblad.

-Ordningen med opprinnelsesgarantier er med på å svekke bruken av fornybar elektrisitet til oppvarming gjennom at man urettmessig fremstiller bruk av norsk el som sterkt forurensende. Den bidrar til å forsterke en politisk tenkning som i praksis undergraver arbeidet mot fornybarsamfunnet og vekk fra bruk av fossilt, sier Strandskog.

Henger ikke på greip
-Dette vil på sikt svekke bruken av fornybar el i industrien, i transportsektoren og eventuelt elektrifiseringen av sokkelen. Nettopp dette har også Norsk Industri advart mot tidligere. Opprinnelsesgarantiene er en av de største miljøbløffene som noen gang er konstruert. Det er tragisk at kraftbransjen av kortsiktige kommersielle årsaker har gått inn i markedet, samtidig som de lar være å tenke på at de undergraver deres kjernevirksomhet, salg av strøm basert på fornybar energi. Dette er en politikk som ikke henger på greip, avslutter Strandskog.

Les mer om opprinnelsesgarantier her

Les hele artikkelen i Teknisk Ukeblad her