Opprinnelsesgarantier og grønne offentlige anskaffelser

Samme dag som statsbudsjettet la regjeringen frem strategien for grønn konkurransekraft, "Bedre vekst, lavere utslipp ". Denne strategien må konkretiseres med en handlingsplan og virkemidler, bla. innen transport og smarte grønne bygg og byer, sa rådgiver Oddvin Breiteig i høringen.
Se innslaget her.

Utslippsfri kraftsektor
-Dessverre er Norge nå i ferd med å skusle bort et av våre største konkurransefortrinn med en utslippsfri kraftsektor som følge av ordningene med varedeklarasjon av kraftleveranser og opprinnelsesgarantier. Det gjelder industri, transport, byggsektoren og varmemarkedet. Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier fra Norge, hevder internasjonale virksomheter som Apple og Google at de drifter sine europeiske serverparker på norsk utslippsfri kraft. Og som en effekt av dette sitter vi her i Norge tilsynelatende igjen med skitten kraft. Opprinnelsesgarantiene gir kraftprodusentene noen millioner kroner i kortsiktige inntekter. Samtidig gir vi fra oss det eneste varige og særnorske konkurransefortrinnet som kan skape grønne vekstmuligheter i Norge.

Kritisk til opprinnelsesgarantier
Vi er svært kritisk til ordningen med opprinnelsesgarantier – og koblingen som gjøres til varedeklarasjonen. Vi må sikre at miljøverdien av norske kraftressurser bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I oppfølgingen av industrimeldingen og særskilt strategien for grønn konkurransekraft er det avgjørende å bevare det nasjonale konkurransefortrinnet med vår utslippsfrie kraft, og vi ber næringskomiteen være spesielt oppmerksomme på dette.

Offentlige anskaffelser
Stat og kommunene kan få mer for pengene, dersom anbudskonkurransene innrettes riktig. Vi ser derfor med forventning frem til at økte ressurser til grønne anskaffelser i Difi vil lede til gode og transparente klima- og miljøkriterier for bygg og transport. Offentlig sektor kjøper om lag 40 % av produksjonen fra bygg og anleggsnæringen. Den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesreglene kan gi nullutslippsløsninger innen transport, smart og effektiv energibruk i bygg. Det er et betydelig potensial for bedre løsninger enn det som kjøpes inn i dag. Og det trenger ikke å bli dyrere dersom man evaluerer på tilbudene på innkjøp og bruk, såkalt livssykluskostnad (LCC).

Det er fra 1.1.2017, ved endring i anskaffelsesreglene, innført en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Vi ønsker en kraftigere lærlingklausul, der offentlige anbud stiller krav til at det skal være lærlinger for alle fag på byggeprosjekter og at det skal stilles krav om en minimum andel lærlinger i byggeprosjektene, sa Breiteig.

Les høringsnotatet her