Energimeldingen – viktig gjennomslag for Nelfo

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en rekke forslag og merknader. Det er nå endelig klart at det skal innføres et eget mål for energieffektivisering i bygg. Nelfo er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og avklaringen.

Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenlignet med dagens nivå. -Dette er en viktig seier for Nelfo. Vi har i en årrekke kjempet for et nasjonalt mål for energieffektivisering.  I kombinasjon med en innholdsrik verktøykasse med virkemidler fra Enova vil det nå bli mulig å realisere det enorme potensialet som ligger i energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Det skal også fastsettes et måltall for lav- og nullutslippskjøretøyer i nasjonal transportplan for 2018-2029, i tråd med faglige vurderinger. Det vil innebære utfasing av fossile kjøretøyer rundt 2025-2030. Dette vil sette fart i elektrifiseringen av hele transportsektoren.

Stortinget ber dessuten regjeringen, i samarbeid med havneeierne, kartlegge behovet for utbygging og bruk av landstrømtilbud i alle større norske havner i forbindelse med Nasjonal transportplan 2018–2029. Her vil støtteordningene fra Enova spille en vesentlig rolle. Vi er, i likhet med NHO, positive til Stortingets signaler om styrking av Enova med økt fokus på klimaområdet. 

Les NHOs nyhetssak her

Les om Enovas støtteordning her