Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 25.10.2016

Nelfo er fornøyd med at elbilfordelene forlenges til 2020, og forslaget om nasjonale regler om at nullutslipps-biler ikke skal betale mer en halv pris for parkering, ferger og bompenger. Videre er vi fornøyd med at regjeringen denne gang ikke øker elavgiften utover indeksjusteringen. Og vi er fornøyd med endringen slik at mindre datasenter kan få elavgift med lav sats, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen. Se innslaget her (spol frem til 49:50)

NYHET | 20.10.2016

Nelfo jobber hver dag med omstillingsprosessen, også kalt det grønne skiftet, gjennom digitalisering, energieffektivisering og elektrifisering av fossilt energibruk. Nelfo ønsker i den forbindelse spesielt å ta opp to saker i denne komiteen som vi mener kan akselerere det grønne skiftet, energieffektivisering i bygg og velferdsteknologi, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen.

NYHET | 13.10.2016

Offentlig sektor kjøper om lag 40 % av produksjonen fra bygg- og anleggsnæringen. Nye nullutslippsløsninger innen transport, smart og effektiv energibruk i bygg og teknologistøttet omsorg, er eksempler der det er betydelig potensial for bedre løsninger. Stat og kommunene kan få mer for pengene, dersom anbudskonkurransene innrettes riktig.

NYHET | 06.10.2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 har blitt dårlig mottatt av miljøvernorganisasjonene og opposisjonen som ønsker å akselerere det grønne skiftet. Nelfo støtter deler av kritikken, men fester sin lit til at Regjeringen vil imøtekomme den gjennom en ny Enova-avtale.

NYHET | 03.10.2016

Bystyret i Oslo ber Byrådet om snarest og senest i løpet av 2017 legge fram en handlingsplan om hvordan Oslo kommune kan sørge for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.