Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 17.08.2016

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig, viser en ny mulighetsstudie fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen, som ble lansert på Arendalsuka i dag.

NYHET | 13.06.2016
Stortingsmeldingen om energipolitikk ble lagt frem i april. Det er nå klart at det skal innføres et eget mål for energieffektivisering i bygg.
NYHET | 02.06.2016

Nordmenn flest støtter satsing på fornybar energi, viser Klimabarometeret 2016, som ble presentert på Litteraturhuset i Oslo 1.juni. 

NYHET | 19.05.2016

Nelfo vant en viktig arbeidsseier da Stortinget 10. mai ferdigbehandlet de nye energikravene i bygg. Stortinget avviste da representantforslaget fra Venstre og SV som ønsket å reversere energiforsyningskravene tilbake til den gamle TEK10, hvor det var store begrensninger på å bruke direktevirkende elektrisk varme i bygg. Nelfo har siden nyttår lagt ned store ressurser for å få stoppet forslaget, og sammen med bl.a. EL og IT Forbundet, nådde vi til slutt frem med våre viktigste krav.

NYHET | 13.05.2016

Resultatet fra Enovas første landstrømkonkurranse er klart. I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.