Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 27.09.2017

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det befinner seg mellom 60 - 80 000 oljefyringsanlegg i norske husstander, i tillegg til omlag 20 000 i yrkesbygg og borettslag. Innen 2020 må alle anlegg slukkes.

NYHET | 17.08.2017

-Det er behov for grønn akselerasjon i Norge, fastslo Elektroforums styreleder Ove Guttormsen i sin innledning på konferansen «Politisk eksamen i grønn konkurransekraft» i Arendal 16. august. Last ned vurderingen her. 

NYHET | 15.08.2017

Nelfo deltok i dag på dialogmøte om hvordan få fortgang i arbeidet med utslippsfrie byggeplasser. Arrangører av møtet var Bellona og Omsorgsbygg Oslo KF. - Driften av byggene våre er i stor grad utslippsfrie med den høye andelen elektrisitet, sa Nelfos næringspolitisk direktør Tore Strandskog i møtet. - Ser vi til byggeprosessen er det imidlertid en stor klimajobb som må gjøres.

NYHET | 14.08.2017

Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløsning. Dette kommer frem i en studie som ble lagt frem på Arendalsuka i dag av Siemens, Nelfo, EFO og Bellona.

 

NYHET | 03.08.2017

-Vi må legge til rette for mer fjernvarme fordi det bygges mye vindkraft i Europa, skriver professorene ved NMBU Torjus Bolkesjø og Erik Trømborg. -Det er en særdeles dårlig idé, skriver Tore Strandskog i Nelfo.