Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 19.01.2017

De norske klimagassutslippene må reduseres vesentlig i årene fremover dersom Norge
skal imøtekomme sine internasjonale utslippsforpliktelser. Dette gjelder både Norges forpliktelser i Paris-avtalen og regjeringens mål om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030 i samarbeid med EU. Nelfo ber derfor om totalforbud mot fossil varme i bygg.

NYHET | 12.12.2016

Olje-og energidepartementet har beregnet potensialet for norsk solkraft til 1,5 TWh i året.
Det er altfor defensivt, mener Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar i miljøstiftelsen Zero.

NYHET | 16.11.2016

Et bredt utvalg med representanter fra bygg- og anleggsnæringen, blant dem Nelfo, leverte 15. november et forslag til kvalifikasjoner til bedrifter som ønsker sentral godkjenning til DiBK.

NYHET | 15.11.2016

Byggenæringen har over lang tid vært bekymret for useriøse og kriminelle aktører i næringen. Etter innspill fra byggenæringen oppretter Regjeringen derfor et seriøsitetsregister. Registeret skal i første omgang ta inn digitale opplysninger fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Deretter vil registeret videreutvikles i samarbeid med næringen.

NYHET | 27.10.2016