Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 06.10.2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 har blitt dårlig mottatt av miljøvernorganisasjonene og opposisjonen som ønsker å akselerere det grønne skiftet. Nelfo støtter deler av kritikken, men fester sin lit til at Regjeringen vil imøtekomme den gjennom en ny Enova-avtale.

NYHET | 03.10.2016

Bystyret i Oslo ber Byrådet om snarest og senest i løpet av 2017 legge fram en handlingsplan om hvordan Oslo kommune kan sørge for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.

NYHET | 30.09.2016

Det trengs både krav og støtteordninger for å nå målet om 10 TWh lavere energiforbruk i eksisterende bygg, og det må gjøres mye mer enn i dag, mente deltakerne på et innspillseminar i Oslo 30.september.

NYHET | 31.08.2016

36 deltakere er i dag samlet for å se på kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. BNL fikk oppgaven av DiBK rett før sommeren om å koordinere en prosess i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen for å gi innspill til å forbedre kompetansekravene for ordningen med sentral godkjenning. Nelfo deltar i prosessen. Bakgrunnen for dette arbeidet er endringer i byggesakforskriften 1.1.2016 som fikk utilsiktede negative konsekvenser.

NYHET | 17.08.2016

-Sett fra Nelfos ståsted er landstrøm og elektrifiseringen av skipsfarten ikke bare god miljø– og klimapolitikk, det er også god og lønnsom nærings- og sysselsettingspolitikk, sa Tore Strandskog på frokostseminaret «Grønne havner - lønnsom landstrøm» på Arendalsuka i dag.