Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 12.10.2017

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er skuffende lesning for alle som er opptatt av grønn vekst, reduserte klimagassutslipp og økt fokus på energieffektivisering. Til tross for konkrete løfter i regjeringsplattformen og partiprogrammer, evner ikke regjeringen å levere på viktige områder for grønn verdiskaping.

NYHET | 11.10.2017

Nelfo er i stor grad fornøyd med innretningen i budsjettet, men ber om videre opptrapping av lærlingtilskuddet. Videre ber Nelfo Stortinget sørge for at regjeringen stimulerer til økt rekruttering av jenter til blant annet elektrofagene. Se innslaget her

NYHET | 09.10.2017

Utviklingen går raskt mot fullelektrifisering av personbiler. Snart har vi ladestasjoner tilgjengelig over alt og Enova tilbyr støtte til utbygging.

NYHET | 03.10.2017

Nyheten om opprettelse av et nytt seriøsitetsregister kom i november i fjor. Dette skjedde etter innspill fra byggenæringen og Nelfo. Forslaget har vært på høring og Nelfo sendte høringssvar 2. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NYHET | 02.10.2017

Nelfo vil berømme regjeringen for en fremtidsrettet og offensiv satsing på transportsektoren, og vi er glade for at de gode intensjonene fra NTP blir fulgt opp i forslaget til budsjett for 2018. Det pekes på viktigheten av å ta teknologi i bruk for morgendagens mobilitetsløsninger, der digitalisering, ITS og en robust og effektiv ekom-infrastruktur er helt avgjørende. Se innslaget her