Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 21.11.2018

Budsjettforliket gir mer penger til Enova og til klimatiltak i kommunene. Tirsdag ble regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre enige med KrF om statsbudsjettet 2019.

NYHET | 23.10.2018

Økte overføringer til Enova og virkemiddelbruk, CO2-fond, nye krav til nettariffering, elektrifisering av norskekysten, elavgift og handlingsplan for energisparing i bygg var temaer da Nelfo møtte i høringen i Energi- og miljøkomiteen i dag. Se innslag her.

NYHET | 23.10.2018

Lærlingtilskuddet, kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning, energiforsyningskrav i Byggteknisk forskrift og ladeklare bygg var temaer da Nelfo møtte i høring i Kommunal- og forsyningskomiteen. Se innslaget her.

NYHET | 21.09.2018

NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange negative innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, deriblant fra Nelfo. NVE planlegger nå en ny høring første kvartal 2019.

NYHET | 17.09.2018

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter. – Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. Byggenæringen begynner kort og godt å bli lei av det økende konfliktnivået. Dette blir tema for en workshop som går av stabelen i Tromsø 18. september.