Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 12.10.2017

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er skuffende lesning for alle som er opptatt av grønn vekst, reduserte klimagassutslipp og økt fokus på energieffektivisering. Til tross for konkrete løfter i regjeringsplattformen og partiprogrammer, evner ikke regjeringen å levere på viktige områder for grønn verdiskaping.

NYHET | 09.10.2017

Utviklingen går raskt mot fullelektrifisering av personbiler. Snart har vi ladestasjoner tilgjengelig over alt og Enova tilbyr støtte til utbygging.

NYHET | 03.10.2017

Nyheten om opprettelse av et nytt seriøsitetsregister kom i november i fjor. Dette skjedde etter innspill fra byggenæringen og Nelfo. Forslaget har vært på høring og Nelfo sendte høringssvar 2. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NYHET | 27.09.2017

Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det befinner seg mellom 60 - 80 000 oljefyringsanlegg i norske husstander, i tillegg til omlag 20 000 i yrkesbygg og borettslag. Innen 2020 må alle anlegg slukkes.

NYHET | 17.08.2017

-Det er behov for grønn akselerasjon i Norge, fastslo Elektroforums styreleder Ove Guttormsen i sin innledning på konferansen «Politisk eksamen i grønn konkurransekraft» i Arendal 16. august. Last ned vurderingen her.