Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 21.01.2019

Torsdag 17. januar ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om ny regjeringserklæring. – Nå får vi en regjering som sikrer flertall i Stortinget bak de satsinger man er enige om. Regjeringsavtalen er svært god på mange områder, sier Tore Strandskog i en kommentar.

NYHET | 17.12.2018

I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg enten etter TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder.

NYHET | 13.12.2018

Endelig kommer det nå effektive verktøy for prestasjonsmåling i prosjekter. Dette for å måle status, forbedringsfremdrift og å kunne sammenligne egen ytelse med andre, i tillegg til best practice. Prestasjonsmåling i prosjekter er en krevende øvelse. En av utfordringene er å ha riktige måleindikatorer. 

NYHET | 29.11.2018

På bakgrunn av mange henvendelser om regelverket for nettilknytning av næringskunder, har NVE laget et faktaark om gjeldende regelverk. Det er særlig nyere kundetyper som ladestasjoner, havneanlegg og datasentre som gir utfordringer, men NVE får også spørsmål fra større næringsbygg, næringsområder og kraftprodusenter. 

NYHET | 21.11.2018

Budsjettforliket gir mer penger til Enova og til klimatiltak i kommunene. Tirsdag ble regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre enige med KrF om statsbudsjettet 2019.