Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 24.04.2019

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport. Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" ble lagt frem rett før påske.

NYHET | 11.04.2019

Det elektriske samfunnet vil utkonkurrere det fossile samfunnet, fastslo Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen i sin innledning på Integras årskonferanse i Oslo 10. april.

NYHET | 04.04.2019

Det må bli slutt på at underentreprenørene skvises i byggeprosjektene. Partene må snakke sammen, og utøve god, gammeldags folkeskikk, mener Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 27.03.2019

NHO og 24 organisasjoner, blant dem Nelfo, beklager at regjeringen ikke ønsker å etablere et CO2-fond etter NOx-fond modellen, og at det ikke er grunnlag for noen miljøavtale om utslippsreduksjoner fra transport i denne omgang.

NYHET | 22.03.2019

Nelfo støtter ikke Enovas forslag om å ta med effektbehovet som en del av energimerkekarakteren. Årsaken er først og fremst at innholdet og betydningen av energimerket blir vanskelig å forstå for forbrukerne.