Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 16.04.2018

De siste årene har Nelfo og EFO hatt et godt samarbeid med Bellona for å utforske grønne maritime markedsmuligheter. Elektrifisering av ferger, havbruk, kystfiskeflåten og landstrøm har vært tema i tidligere workshops og studier. Nelfo og EFO inviterer til ny workshop 14. mai 2018 i Oslo der vi skal se nærmere på infrastrukturen for maritim elektrifisering.

NYHET | 12.04.2018

– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene.

NYHET | 23.03.2018

Installering av nye solenergianlegg i Norge har hatt en enorm økning de to siste årene. Det gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte.

NYHET | 26.02.2018

Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer frem i regjeringens nye datasenterstrategi.

NYHET | 26.02.2018

Nelfo går sammen med Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, EFO og Boligprodusentenes Forening om et felles innspill til NVEs forskriftshøring til ny utforming av nettleien.