Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 28.05.2018

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020. Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering når sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.

NYHET | 14.05.2018

DiBK foreslår i høringsnotatet å forskriftsfeste at bygninger over 1000 m² oppvarmet bruttoareal skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov. Dette er en oppjustering fra minimum 60 prosent, som er angitt i dagens forskriftsveileder.

NYHET | 04.05.2018

Ferger og cruiseskip skal bli utslippsfrie innen 2026. Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder, samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030.

NYHET | 16.04.2018

De siste årene har Nelfo og EFO hatt et godt samarbeid med Bellona for å utforske grønne maritime markedsmuligheter. Elektrifisering av ferger, havbruk, kystfiskeflåten og landstrøm har vært tema i tidligere workshops og studier. Nelfo og EFO inviterer til ny workshop 14. mai 2018 i Oslo der vi skal se nærmere på infrastrukturen for maritim elektrifisering.

NYHET | 12.04.2018

– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene.