Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 05.07.2018

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming. Les forskriften her.

NYHET | 02.07.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

NYHET | 15.06.2018

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivets satsing på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag 14. juni fikk han overrakt en veileder for kutt av utslippene på norske byggeplasser. – Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sa Elvestuen.

NYHET | 12.06.2018

Næringslivet vil bidra med å kutte CO2-utslipp, men vil ha hjelp i form av et CO2-fond etter modell av NOx-fondet til å finansiere kutt.

NYHET | 28.05.2018

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020. Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering når sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.