Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 24.01.2018

Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017. Salg av fossile privatbiler skal opphøre fra 2025 og det er grunn til å anta at privatbilparken blir nærmest fullelektrifisert mellom 2035 og 2040. I tråd med utviklingen skjer det mye på reguleringssiden.

NYHET | 15.01.2018

Den nye regjeringsplattformen legger til rette for at vi skal omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på. Partiene er blitt enige om å oppfylle Norges klimaforpliktelser, som vil gi mange og gode næringsmuligheter for elektrobransjen.

 

NYHET | 05.12.2017

Regjeringen, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen, har nå innsett at det trengs en ryddejobb for å få avklart hvilke kompetanse- og kvalifikasjonskrav som skal stilles til sentral godkjenning. Det er nå besluttet å forlenge overgangsordningen for foretak som har sentral godkjenning fra før, og som søker fornyelse. Overgangsordningen gjelder nå frem til 1. januar 2020. Det betyr at reglene for utdanning og praksis ved fornyelse vil gjelde som før 1. januar 2016. Samtidig nedsettes et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på eksisterende verktøy for å sikre god byggkvalitet og forsterket arbeid mot useriøse aktører.

NYHET | 27.11.2017

Elektrifisering av fiskeflåten var et av temaene under seminaret på Ramberg i forrige uke.
-Ny teknologi med batteri og hybride løsninger i kystflåten og i havbruksfartøy er god miljø- og klimapolitikk. Det er også god politikk for økt verdiskaping, teknologiutvikling og mange nye grønne arbeidsplasser, sa rådgiver Oddvin Breiteig i Nelfo på seminaret.

NYHET | 23.11.2017

I budsjettavtalen, som de borgerlige partiene presenterte i går, ble det klart at det ikke blir noe av den forslåtte Tesla-avgiften. Det er også enighet om å fjerne maskinskatten.