Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 23.11.2017

I budsjettavtalen, som de borgerlige partiene presenterte i går, ble det klart at det ikke blir noe av den forslåtte Tesla-avgiften. Det er også enighet om å fjerne maskinskatten.

NYHET | 23.11.2017

Som følge av forslag fra Nelfo har Næringsdepartementet, i samråd med Garantiinstituttet for eksportkreditt GIEK, besluttet å tilby fullførelsesgaranti for underleverandører forutsatt at den stilles i forbindelse med en eksportkontrakt.

NYHET | 17.11.2017

-Energimerkeordningen for bygninger er i seg selv et godt tiltak. Ordningen er forankret i Stortinget, og formålet er at forbrukerne skal ha et verktøy for å kunne orientere seg i eiendomsmarkedet og finne et godt miljøvennlig alternativ. Men det er bare å erkjenne at energimerkeordningen ikke har fungert etter hensikten, sa Tore Strandskog i innspillsmøtet i Olje- og energidepartementet.

NYHET | 06.11.2017

Det er kake igjen. Godbitene fra Lavenergiprogrammets 10 år lever videre i nye hjem - blant annet hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), NITO, Tekna og NDLA.

NYHET | 31.10.2017