Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 14.05.2019

En vellykket norsk elbilpolitikk har bidratt til vesentlige utslippsreduksjoner i transportsektoren. Nå ønsker regjeringen å stimulere til ytterligere utslippskutt med helt ny Enova-satsing rettet mot næringstransport.

NYHET | 14.05.2019

Elektrifisering og infrastruktur er blant sektorene som får mer i revidert statsbudsjett. Det er nødvendige satsinger for å nå klimamålene og å sikre god produktivitetsutvikling gjennom bedre transportløsninger, digitalisering og kompetansebygging, sier næringspolitiske direktør Tore Strandskog i en kommentar.

NYHET | 06.05.2019

Siden 2017 gir reglene i eierseksjonsloven seksjonseiere i boligsameier rett,
på visse vilkår, å installere ladepunkt for lading av bil.

NYHET | 24.04.2019

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport. Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" ble lagt frem rett før påske.

NYHET | 11.04.2019

Det elektriske samfunnet vil utkonkurrere det fossile samfunnet, fastslo Nelfos adm. direktør Ove Guttormsen i sin innledning på Integras årskonferanse i Oslo 10. april.