Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 17.02.2017

Energismarte bygg-konferansen har potensial til å bli en virkelig stor og betydningsfull arena for diskusjon av næringspolitikk og marked, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

NYHET | 14.02.2017

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslår endringer i byggteknisk forskrift (høring om TEK17). Nelfo har en rekke forslag til forbedringer og forenklinger i byggereglene. Vi mener revisjonen av TEK, der det er relevant, bør brukes til å tydeliggjøre grensesnittene mot annet regelverk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 19.01.2017

De norske klimagassutslippene må reduseres vesentlig i årene fremover dersom Norge
skal imøtekomme sine internasjonale utslippsforpliktelser. Dette gjelder både Norges forpliktelser i Paris-avtalen og regjeringens mål om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030 i samarbeid med EU. Nelfo ber derfor om totalforbud mot fossil varme i bygg.

NYHET | 12.12.2016

Olje-og energidepartementet har beregnet potensialet for norsk solkraft til 1,5 TWh i året.
Det er altfor defensivt, mener Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar i miljøstiftelsen Zero.

NYHET | 16.11.2016

Et bredt utvalg med representanter fra bygg- og anleggsnæringen, blant dem Nelfo, leverte 15. november et forslag til kvalifikasjoner til bedrifter som ønsker sentral godkjenning til DiBK.