Nyhetsarkiv næringspolitikk

NYHET | 10.05.2017

-Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skriver Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel i Dagens Næringsliv i dag.

NYHET | 05.05.2017

Olje- og energidepartementet arrangerte i samarbeid med NVE i dag et møte for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser kan fungere bedre. Energimyndighetene registrerer en økende interesse for ulike frivillige ordninger for miljøsertifisering, og er opptatt av hvordan dette kan påvirke ulike aktørers valg av energiløsninger. Opprinnelsesgarantier blir brukt som dokumentasjon på bruk av fornybar energi i noen av disse sertifiseringene.

NYHET | 26.04.2017


Tansportsektoren er Norges største kilde til klimagassutslipp. Samtidig er det nettopp på dette området vi har de største mulighetene til å gjennomføre massive utslippsreduksjoner frem mot 2030. Et viktig stikkord er økt elektrifisering, sa Tore Strandskog i høringen i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

NYHET | 24.04.2017

Staten og kommunene skal ta hensyn til klima og miljø når de kjøper varer og tjenester. Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som skal bidra til flere grønne innkjøp.

NYHET | 19.04.2017

Vi er stort sett godt fornøyd med Industrimeldingens innretning. Den peker på en rekke tiltak, eksempelvis skatte- og avgiftslettelser, karbonkompensasjon, bevilgninger til energiomlegging, samt bevilgninger til forskning og innovasjon. Dette er viktige forutsetninger og tiltak for å kunne bevare og styrke fremtidig norsk industriaktivitet, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog i høringen i dag.