Konferanse Energismarte bygg 8. - 9. februar 2017

Stortinget har pålagt regjeringen å sette et mål om 10TWh energieffektivisering i eksisterende bygg. Det betyr at alle bygg må bruke mindre energi. Hva skal til for at elektrobransjen skal bidra til at målet nås og byggeiere investerer?

Konferanse Energismarte Bygg, Thon Hotell Arena, Lillestrøm 8. – 9. februar 2017

Arrangør: Nelfo, EFO, RIF og IEE
Målgruppe: Eiendom, rådgivere, elektrobransjen
Emneknagg: #smartere

Se programmet for konferansen her.  

Vi ser også på utviklingen fremover og hvordan eiendomsbransjens veikart mot 2050 og nye energiløsninger påvirker markedet. Solstrøm er på full fart inn, og muligheten til lokal lagring av energi åpner for nye forretningsmodeller. Elbilen får også en viktig rolle i fremtidens energisystem.

Hold deg oppdatert og meld deg på her! 

10TWh energieffektivisering i eksisterende bygg – slik får vi det til!
Få innspill til hvordan elektrobransjen kan bidra for å realisere målet og hvilke virkemidler som trengs. 

  • Enova er ett av regjeringens verktøy for å bedre energieffektiviteten i bygg. Hør mer om hvordan skal Enova bidra til at målet blir nådd
  • Eiendomsbransjen jobber systematisk med energieffektivisering. Hva er viktig for oss, og hvilke forventninger har vi til våre leverandører?
  • Hvorfor er energieffektivisering vanskelig i praksis? - samarbeidsmodeller som fremmer smarte energiløsninger
  • Gode løsninger på konkrete problemer; utfordringene og løsningene
  • Folk flest er ikke opptatt av strømregningen, men av komfort.Hva motiverer oss til å ta fornuftige energivalg?
  • Utviklingstrekk på lengre sikt; Eiendomsbransjens veikart mot 2050. Hvor skal vi og hvordan kan elektrobransjen bidra?
  • Fremtidens energisystem – sol, elbillading og energilagring
  • Hva er et passivhus, og hvor lite er nær null?

Hold deg oppdatert!
For sjette år på rad arrangerer IEE, i samarbeid med Nelfo og EFO konferanse om energieffektivisering og energiløsninger i bygninger. Frem til nå har vi lagt vekt på å bygge kompetanse i elektrobransjen og spesielt hos IEEs medlemsbedrifter. Nå ønsker IEEs styre at også våre kunder, blant annet rådgivere, eiendomseiere og - driftere skal inviteres til konferansen og lære mer om utviklingen og mulighetene. Vi har også fått med RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening på arrangørsiden og k
onferansen er en en viktig arena for deg som ønsker å holder deg oppdatert!

Les om temaer på konferansen på itb.aktuelt.no her:

Hvorfor er enegieffektivisering vanskelig i praksis

Kjøpesenter med energiambisjoner

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Forventninger til leverandørene