Lei av konflikter i byggenæringen

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter. – Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. Byggenæringen begynner kort og godt å bli lei av det økende konfliktnivået. Dette blir tema for en workshop som går av stabelen i Tromsø 18. september.

Foto: Nina Heier Johansen

Det vil bli arrangert flere workshops rundt om i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. Ballen blir sparket i gang i Tromsø 18. september, hvor bygg-entreprenørene fra flere ulike fag samles til workshop og dialog. Det er en økende bekymring i hele entreprenørleddet over utviklingen, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i byggeprosjektene.

– Dette vil ikke bare ramme lønnsomheten i det enkelte byggeprosjektet, men over tid vil et økende konfliktnivå gi byggenæringen et dårligere omdømme og svekke rekrutteringen til næringen, fremholder Stein Windfeldt, regionsjef for byggentreprenørene (EBA) og elektrobransjen (Nelfo) i Troms. – Det brukes i dag for mye penger på advokater – penger som skulle gått til å skape et bedre sluttprodukt og sikre lønnsomheten og arbeidsplasser i et stadig mer konkurranseutsatt næring, sier Windfeldt.

Representanter fra styrene i de regionale foreningene i Troms, samt ulike laug, er inviterte til møtet i Tromsø. Engasjerte medlemsforetak er også invitert. – Det er i seg selv unikt at vi nå samler så mange fag til denne type dialog. Det viser alvoret i situasjonen, men det mer også positivt at det er en sterk tverrfaglige interessen for å løse disse utfordringene, sier Tore Strandskog.

Det vil fortløpende utover høsten bli arrangert tilsvarende workshops i Trondheim, Stavanger og Oslo. – Det er noe svært positivt på gang nå, konkluderer Stein Windfeldt.

Les nyhetssak her