Smart bygg på Sola

Sola Airport Arena er verdens smarteste bygg, ifølge adm. direktør i Atea, Espen Riska. På Energismarte bygg-konferansen 12. februar ga han tilhørerne et nærmere innblikk i byggets teknologiske løsninger.

Atea har hatt betydelig innflytelse på prosjekteringen av bygget de leier på Sola. Foto: Laila Sandvold Macdonald


Sola Airport Arena ligger nær Sola lufthavn. Det består av fire bygg, alle bygget etter standarden BREEAM NOR  Excellent. Atea er eneste leietaker, og var involvert i prosjekteringen av bygget helt fra starten. Riska understreket at den tidlige involveringen har gitt store fordeler. – Vi har vært opptatt av at bygget skulle være bærekraftig, fortalte han.

– Det oppnår vi blant annet gjennom et takmontert solcelleanlegg med 220 paneler, batteripakker og energibrønner, samt styring av energibruk, vaskerutiner med mer etter bruken av det enkelte rom.

– På velferdssiden har Atea sørget for at de ansatte for eksempel kan styre lyset lokalt, og halvparten av lysarmaturene i taket har sensorer som måler luftkvalitet og temperatur, og som registrerer tilstedeværelse og teller antall personer som befinner seg i rommet. Også skrivebordene har sensorer, for å registrere i hvilken grad rommet er i bruk. Alt IT-utstyr i bygget er trådløst.

På utsiden av bygget kan de ansatte booke lading for elbil eller elsykkel, med strøm fra solcelleanlegget. Totalt har bygget ladeplasser for 14 elbiler og 20 elsykler. Samtlige av elbilladerne er hurtigladere.

Atea-bygget har et isolert strømanlegg som er tilrettelagt for deling og fordeling av strøm med nabobygninger på sikt. Den dagen det kommer bygg på nabotomtene, ligger det til rette for at man kan bygge et eget mikronett på området. Type bygg og virksomhet som blir bygget vil avgjøre hvordan dette nettet skal tilrettelegges og brukes, konstaterer Riska.

– Et hotell, for eksempel, bruker strøm på andre måter og til andre tider enn et næringsbygg. Smartbygget på Sola har for øvrig en digital tvilling, et digitalt speilbilde av det fysiske bygget. Det er svært praktisk, understreker Riska. –Vi kan drifte bygget via den digitale tvillingen.