Powerhouse har lansert veileder som definerer "smarte bygg"

Flere sentrale aktører i byggmarkedet har i lengre tid jobbet for å definere hva et smarthus er, og hva de mener må være på plass for å kalle et bygg for smarthus. Nå er «Smart By Powerhouse» lansert, en tverrfaglig veileder som skal hjelpe byggherrer og rådgivere med å klargjøre bygg for smarthusteknologi. Veilederen er tilgjengelig på Powerhouse nettside.

Fem smarte bygg-nivåer
Veilederen deler smarte bygg inn i fem nivåer etter graden av smarthet. Man velge hvilket nivå av smarthet man ønsker. Under beskrivelsen av hvert nivå er det listet opp funksjonskrav som bør være tilfredsstilt. De fem nivåene er beskrevet som:

Nivå 0: Automatisert;
Ordinære automatiserte bygg som er bygget etter dagens forskrifter og lover.

Nivå 1: Smart Klar
Bygget innehar teknisk infrastruktur som gjør det mulig å utvikle bygget til et høyere smartnivå på et senere tidspunkt. Systemer som kommuniserer og god tilgang til data forenkler drift av bygget.

Nivå 2: Smart Standard
Bygget kommuniserer med bruker, gir veiledning og/eller tilpasser seg brukernes preferanser og bruksmønstre. Åpne API-er forenkler deling av data og innføring av nye tjenester.

Nivå 3: Smart prediktivt
Bygget beregner fremtidig tilstand basert på direkte og indirekte data fra omgivelser og brukere, gir anbefalinger eller justerer bygget deretter. Brukerne får personlig informasjon og veiledning.

Nivå 4: Smart kognitivt
Bygget er selvlærende og bruker historiske data og maskinlæring til å forbedre prediksjonsmodeller, drift og styring. Det kommuniserer og samhandler med nabobygg og omgivelsene det står i.