Plusshuskrav for alle nye skolebygg i Oslo

Det bygges og rehabiliteres mange nye skoler i Oslo for tiden. De skal bygges etter plusshuskrav, og solceller er et viktig tiltak for å innfri kravene, bekrefter miljørådgiver Bodil Motzke og teknisk rådgiver Magnhild Kallhovd i Undervisningsbygg.

Miljørådgiver Bodil Motzke fortalte at Undervisningsbygg skal rehabilitere og bygge nye skoler for ca. 12,5 milliarder årlig fram tom 2022. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Motzke og Kallhovd var blant innlederne på Energismarte bygg-konferansen 12. - 13 februar. Her presenterte de en del skoleprosjekter hvor solenergi blir brukt som en del av løsningen.

Blant disse skolene er Brynseng skole, som har hatt sitt fasadeintegrerte anlegg i drift siden skolestart 2017. Anlegget, som er 1046 kvm stort, hadde en beregnet produksjon på 105 000 kWh. I 2018 var målt produksjon 108 000 kWh. Det dekker 15-20 prosent av skolens forbruk. I tillegg eksporterte anlegget 14 000 kWh til fastnettet.


Teknisk rådgiver Magnhild Kallhovd gikk gjennom et knippe eksempler på skoler som produserer eller skal produsere egen strøm. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Holmlia skole ble bygget på 1980-tallet, og skal gjennomgå en totalrehabilitering. Det rehabiliterte bygget får 2284 kvm solceller på taket, med en beregnet årsproduksjon på 330 000 kWh. Overskuddsproduksjonen skal gå til naboskolen, Lusetjern skole. Holmlia skole skal stå ferdig sommeren 2020. – Her vurderer vi elbilladere, batteribank av brukte elbilbatterier og intelligent styring, fortalte Kallhovd.

Nordseter skole, som ble bygget på 1960-tallet, skal også totalrehabiliteres. Denne skolen får solceller både i fasade og på tak, med en beregnet produksjon på 110 000 kWh. – Ved denne skolen regner vi med å redusere energiforbruket fra 145 kWh/kvm/år til 68. Nordseter skole skal stå ferdig til skolestart 2019.

Fram til og med 2022 skal Undervisningsbygg årlig investere for ca 12,5 milliarder.