AMS – nå får kundene tilgang til eget strømforbruk

Etter 1. januar 2019 skal nettselskapene kunne åpne HAN-porten på forespørsel fra kunden. En del nettselskaper er forsinket, men i løpet av første kvartal 2019 skal alle privatkunder kunne be om tilgang til eget strømforbruk. Det vil også kunne gi mulighet for helt nye tjenester i privatmarkedet.

20. februar satte Statnett i drift Elhub. Det vil gjøre det lettere å utnytte dataene fra de automatiske strømmålerne til å ta kontroll over egen strømregning. På sikt vil Elhub gjør det mulig for strømkundene å betale forskjellig pris per time på ulike tider av døgnet. Det vil motivere til å flytte forbruk fra timer med høy strømpris til tider med lavere pris. Forbrukerne vil få bedre oversikt over eget strømforbruk og hvordan det påvirker strømregningen. På sikt vil det føre til at forbrukerne gjør tiltak for å redusere forbruket og egen strømregning.

Samtidig jobber NVE med et forslag til nye nettariffer for privathusholdninger. NVE vil gjøre effektforbruk dyrere, og da vil etterspørselen etter løsninger som regulerer kundenes effekt- og energiforbruk vokse. Her ser vi et stort markedspotensial for IEEs medlemsbedrifter.

Les mer om hvordan forbrukeren går frem for å få tilgang til sanntidsdata fra AMS-måleren.