Nyheter IEE

NYHET | 25.03.2019

Flere sentrale aktører i byggmarkedet har i lengre tid jobbet for å definere hva et smarthus er, og hva de mener må være på plass for å kalle et bygg for smarthus. Nå er «Smart By Powerhouse» lansert, en tverrfaglig veileder som skal hjelpe byggherrer og rådgivere med å klargjøre bygg for smarthusteknologi. Veilederen er tilgjengelig på Powerhouse nettside.

NYHET | 25.03.2019

Etter 1. januar 2019 skal nettselskapene kunne åpne HAN-porten på forespørsel fra kunden. En del nettselskaper er forsinket, men i løpet av første kvartal 2019 skal alle privatkunder kunne be om tilgang til eget strømforbruk. Det vil også kunne gi mulighet for helt nye tjenester i privatmarkedet.

NYHET | 25.02.2019

Det bygges og rehabiliteres mange nye skoler i Oslo for tiden. De skal bygges etter plusshuskrav, og solceller er et viktig tiltak for å innfri kravene, bekrefter miljørådgiver Bodil Motzke og teknisk rådgiver Magnhild Kallhovd i Undervisningsbygg.

NYHET | 20.02.2019

Sola Airport Arena er verdens smarteste bygg, ifølge adm. direktør i Atea, Espen Riska. På Energismarte bygg-konferansen 12. februar ga han tilhørerne et nærmere innblikk i byggets teknologiske løsninger.

NYHET | 20.02.2019

Lys vil stå for mye av økningen i oppkoblede enheter (IoT) fram mot 2025, konstaterer salgssjef Bjørn Erik Askestad i Glamox. – Belysningsanleggene blir infrastruktur. Glamox jobber for å lage sømløse anlegg som man ikke trenger app for å styre, fortalte han under sitt innlegg på Energismarte bygg-konferansen 12.-13.februar.