Elforlaget

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. I tillegg har forlaget utgivelser for andre fagområder innenfor Nelfo. Bøkene kan bestilles i Nelfos nettbutikk.

Nelfos forlag Elforlaget tilbyr en rekke fag- og lærebøker.

Bestill bøker

Forlaget gir ut håndbøker og fagbøker, og skolebøker for videregående skole. I Nelfos nettbutikk finner du en fullstendig bokoversikt, og mulighet for å bestilling.

Ressurssider

Elforlagets ressurssider er gratis, og laget for lærere og elever i videregående skole. Her finnes praksisoppgaver, planleggingsverktøy, filmer og bilder.

E-bøker

Elforlaget tilbyr oppdaterte og markedstilpassede læremidler på nye plattformer som PC, nettbrett og smarttelefoner.

Montørhåndboka+

Vi har utviklet en ny elektronisk løsning for Montørhåndboka.

Om Elforlaget

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Utgivelsene bidrar til opplæring, oppdatering og rekruttering til bransjen.

Elforlagets katalog

I bokkatalogen er det oversikt over Elforlagets bøker. Du kan lese katalogen her på nett, eller få den tilsendt.