Landstrøm og elektrifisering av skip

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløs. Les to spennende studier om dette.

Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig, viser en ny mulighetsstudie fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen, som ble lansert på Arendalsuka 2016.

Rapporten konkluderer med at landstrømutbyggingen alene kan bidra til over 2000 nye årsverk fordelt langs hele norskekysten. Elektrobransjen, både teknologileverandører og entreprenører, har allerede hentet mange nye ansatte fra oljesektoren, og vi vet at høykompetent arbeidskraft fortsatt er ledig grunnet nedturen i oljesektoren. Vi kan ta imot flere. Dette vil danne grunnlaget for ny fremtidig grønn vekst og sysselsetting.

Les nyhetssak her

Elektrifisering kan halvere utslippene

Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløsning. Dette kommer frem i en studie som ble lagt frem på Arendalsuka 2017  av Siemens, Nelfo, EFO og Bellona.

En slik omlegging gir positive ringvirkninger for norsk verftsindustri og lokalsamfunnene, med potensiale for 3.000 nye varige arbeidsplasser fordelt langs hele norskekysten, og et potensial på sum investeringer (bestillinger) for verftene på drøye 2,5 milliarder kroner i året

Les nyhetssak her

Støtte til landstrøm
Enova deler ut 118 nye landstrøm-millioner. Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø er bare noen av havnebyene hvor flere skip nå vil kunne forsynes med strøm fra land.

Les mer her

Støtteprogram for batteripakker på PSV
NOx-fondet har lansert et støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge. Søknadsfristen er 30. juni 2018, gitt at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet.

Les mer her