Om IEE

Interessegruppen for energieffektivisering skal bistå medlemsbedriftene til å ta sin andel av markedet innenfor energieffektivisering av eksisterende bygg. IEE skal bygge kompetanse, evne og vilje hos medlemsbedriftene til å gripe dette markedet. Vi skal også bidra til å synliggjøre lønnsomheten som ligger i energieffektvisering for samfunnet, byggeiere og leverandører.

IEE er et samarbeid mellom Nelfo og Elektroforeningen (EFO). Elektrobransjen og elektroentreprenørene har produktene og løsningene som setter det norske samfunnet i stand til å nå målene om energieffektivisering, som Storting, Regjering og EU arbeider etter. 

Unngå energisløsing
Elektroentreprenørene har en sentral rolle når bygg skal energieffektiviseres. Tekniske anlegg skal ”spille sammen” og gi funksjonelle og samkjørte bygningsinstallasjoner. Målet er å forvalte energien som brukes på en god måte og unngå energisløsing. Det er overraskende lønnsomt når en elektroinstallatør med ENØK- kompetanse gir råd om hvordan man kan redusere energibruken i bygget. 

Bedre kompetanse
De løsningene som elektrobransjen kan levere er ofte enkle, billige og svært effektive i kampen om å redusere energiforbruket. Interessegruppen IEE har som mål å tilby sine medlemmer opplæring, slik at de har best mulig ”leverandørkompetanse” og kunnskap om hva markedet trenger. IEE tilbyr tilrettelagte kurs og kompetanseaktiviteter som strekker seg fra dagskurs til studier på teknisk fagskolenivå, og som kvalifiserer til kompetansen Energirådgiver.

Økt motivasjon i markedet
IEE ønsker å være en synlig markedsaktør på området energieffektivisering, og vil sammen med våre medlemmer gjennomføre markedsaktiviteter for å skape økt motivasjon i markedet for å foreta investeringer som reduserer energibruken i eksisterende bygg. Hovedmålgruppen for IEE er næringsbyggeiere.

Lønnsomt for kunden og samfunnet
Energibruk i næringsbygg utgjør store kostnader for byggeiere og leietakere. Dårlige eller mangelfulle tekniske anlegg kan gi høye felleskostnader og høy husleie, enten man er vanlig leietaker eller "leietaker i eget bygg". IEEs medlemsbedrifter skal kunne gi sine kunder tips og råd om hvordan de kan redusere sitt energiforbruk. 

Menneskene bak IEE
Styret består av 4 representanter fra Nelfo og 3 representanter fra EFO, og består i dag av følgende personer:

  •            Styreleder Thomas Liland Vik, KE Automasjon i Rogaland (Nelfo)
  •            Sverre Benjaminsen, JM Hansen i Tromsø (Nelfo)
  •           Anette-Marie Granerud, Vintervoll AS i Trondheim (Nelfo)
  •            Erik Schou, Sønnico AS i Oslo (Nelfo) 
  •            Martin Rafdal, Glamox Luxo i Oslo (EFO) 
  •            Kjell Eirik Tengesdal, Elektroskandia i Oslo (EFO)
  •            Torgeir Andersen, Schneider Electric i Oslo (EFO)

Administrasjonen består av Vigdis Sværen fra Nelfo og Per Øyvind Voie og Ida Thorendahl fra EFO.

IEE samarbeider med Nelfos regionapparat og loklaforeninger og kan tilby lokale kompetansetiltak. Kontakt din regionsjef eller Nelfos administrasjon.

Se hvilke bedrifter som er medlemmer her