Hva tilbyr IEE medlemmene

IEE skal arbeide for å synliggjøre at energieffektiviseringstiltak i næringsbygg gir mer lønnsomme bygg. Leietakere vil i langt større grad etterspørre energieffektive bygg som har gode energimerkeklassifiseringer og miljøvennlige løsninger. IEE skal legge forholdene til rette for at medlemsbedriftene i Elektroforeningen(EFO) og Nelfo kan ta sin del av markedet for energieffektivisering.

Meld deg inn i IEE her

Kompetanse hos medlemmer og kunder
IEE tilbyr medlemsbedriftene kompetanseoppbygging på området energieffektivisering i samarbeid med Nelfo-skolen, Elforlaget, offentlig skoleverk og EFO medlemmene. Vi ser det som en sentral målsetning å bygge best mulig leverandørkompetanse. IEE arrangerer også markedsaktiviteter for å skape økt motivasjon i markedet for å investere i energieffektiviseringstiltak. En sentral målsetning er å bygge opp en god innkjøpskompetanse – både hos offentlige og private byggeiere.

Dette gjør vi:

-          Lokale møteplasser og faglige nettverk. Vi jobber med å etablere regionale interessegrupper i alle Nelfos lokalforeninger. Dette er allerede etablert i dag i flere av regionene. Vi vil jobbe videre med å etablere dette i alle foreningene.

-          Aktivitetsmeny.  Alle medlemsbedrifter har fått tilbud om en «meny» av aktiviteter med kurs og opplæring. Du kan lese mer om tilbudet her.

-          Opplæringstiltak. For å skolere bedriftene innen energieffektivisering vil det bli arrangert «grunnopplæring» i alle regioner med tilstrekkelig tilslutning.
Vi har etablert samarbeid med flere fag som tilbyr utdanning, blant annet som energirådgiver og bygningsautomasjon. Fagskolen tilbyr nettstudium som kan følges som fjernundervisning. 
- Energirådgiverutdanning
- Bygningsautomasjon (nettstudium)

-          Nyttige verktøy for IEEs medlemmer
Vi har utviklet nyttige maler og kalkulatorer for IEEs medlemmer. Her finner dere lønnsomhetskalkulatorer, faktahefter og verktøy om temaet energieffektivisering samlet på eget område for IEEs medlemmer. Det er utviklet kalkulatorer for belysning, forbruk, lønnsomhet og oppvarming. Dette er nyttige hjelpemidler og gode verktøy for innsalg. 

Les rapporten - Hvordan lykkes med energieffektivisering - her

Les rapporten - Markeds- og bransjeanalyse - her