Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Nelfo bidrar til utvikling og implementering av fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering.

Energieffektivisering er et at de viktigste miljøtiltakene

Sparingsmuligheter

Energibruken i boliger kan reduseres med 34 prosent
34%

Med riktige sparetiltak kan energibruken i private husholdninger reduseres med opptil 34 prosent. (Tall fra Bellona og Siemens)

Strømsparing

Med tilbud om skattelette vil to av tre energieffektivisere boligeien
2 av 3

To av tre boligeiere vil gjennomføre strømsparingstiltak i hjemmet sitt, dersom de får skattelette for dette. (Tall fra Sentio Research)

Energibruk

Total energibruk i Norge i 2017 var 213 TWh.
213 TWh

Tall fra SSB

Økt verdiskaping

Grønn næringsutvikling vil kunne utløse over 16 000 nye arbeidsplasser
16000

Norge kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling i følge en rapport utarbeidet av ADAPT Consulting og Xynteo i mai 2016.

Teknologi- og konkurransenøytralitet

Nelfo arbeider for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser.

Nye energikrav i bygg

Nye energikrav i bygg fra 1. juli 2017. Les om TEK 17.

ENØK-støtte til boligeiere

Enova gir støtte til energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper .

Energimeldingen – viktig gjennomslag for Nelfo

Stortingsmeldingen om energipolitikk ble lagt frem i april. Det er nå klart at det skal innføres et eget mål for energieffektivisering i bygg.

TEK-kalkulator

TEK-kalkulatoren beregner nåverdi av alternative varmesystemer i boliger, basert på en beregningsmetodikk som er beskrevet i veiledningen til energikravene i TEK10.

IEE

IEE er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører med kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg.

Det grønne skiftet

Den største omstillingen på flere tiår. Se her hva Nelfo gjør.

Landstrøm og elektrifisering av skip

Les spennende studier om temaet.