Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av de viktigste virkemidlene for å nå EUs og Norges klimamål. Nelfo bidrar til utvikling og implementering av fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering.

Energieffektivisering er et at de viktigste miljøtiltakene

Sparingsmuligheter

Energibruken i boliger kan reduseres med 34 prosent
34%

Med riktige sparetiltak kan energibruken i private husholdninger reduseres med opptil 34 prosent. (Tall fra Bellona og Siemens)

Strømsparing

Med tilbud om skattelette vil to av tre energieffektivisere boligeien
2 av 3

To av tre boligeiere vil gjennomføre strømsparingstiltak i hjemmet sitt, dersom de får skattelette for dette. (Tall fra Sentio Research)

Energibruk

Total energibruk i 2015 var 76 900 GWh - en økning på 1200 GWh i forhold til året før.
76 900 GWh

Tall fra SSB

Økt verdiskaping

Grønn næringsutvikling vil kunne utløse over 16 000 nye arbeidsplasser
16000

Norge kan bli et fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling i følge en rapport utarbeidet av ADAPT Consulting og Xynteo i mai 2016.

Teknologi- og konkurransenøytralitet

Nelfo arbeider for teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser.

Nye energikrav i bygg

Nye energikrav sikrer at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive. Det gis større mulighet til bruk av elektrisitet.

ENØK-skattefradrag

ENØK-skattefradrag er en ordning som gir skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i husholdninger og boligselskaper.

Energimeldingen – viktig gjennomslag for Nelfo

Stortingsmeldingen om energipolitikk ble lagt frem i april. Det er nå klart at det skal innføres et eget mål for energieffektivisering i bygg.

TEK-kalkulator

TEK-kalkulatoren beregner nåverdi av alternative varmesystemer i boliger, basert på en beregningsmetodikk som er beskrevet i veiledningen til energikravene i TEK10.

IEE

IEE er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører med kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg.

Det grønne skiftet

- Den største omstillingen på flere tiår. Se her hva Nelfo gjør