BIM

BIM - bygningsinformasjonsmodellering, er en metode for å digitalisere informasjon om et byggeprosjekt. Løsningen forenkler planleggingen og utførelsen av byggeprosjekter. BIM gjør kommunikasjonen mellom de ulike byggeaktørene bedre, og sparer både penger, tid og miljø. 

BIM er en prosesstankegang for planlegging, gjennomføring og drifting av byggeprosessen. Innen BIM faller også datasystemer som lager avanserte plantegninger, hvor alle bygningselementene er inkludert. Modellen er tilgjengelig for alle de ulike aktørleddene i byggeprosessen, fra snekkere og flisleggere til arkitekter, ingeniører og elektrikere. Ved at de samarbeider i denne modellen unngår man svært mange tabber, og forenkler både planleggings- og byggeprosessen.

Krever BIM i anbudsrunder
BIM står både for BygningsInformasjonsModellering, som er selve prosessen, og for BygningsInformasjonsModeller, som refererer til selve produktet. Bruken av BIM har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Flere anbudsutlysere har innført krav om BIM-bruk, og store aktører som Forsvarsbygg, Statsbygg og Statoil krever nå BIM i mange av sine prosjekter.

Sparer miljø, tid og penger
Hele 15 prosent av alle materialer som fraktes inn på en byggeplass ender med å fraktes ut igjen som søppel. Dette skyldes som regel dårlig planlegging, og at mangelfull kommunikasjon mellom de ulike byggeaktørene fører til tabber og feil. Med BIM unngår man dette, ved å sikre samhandling og kommunikasjon på tvers av fagområdene. Alle endringer skjer koordinert, og de involverte i byggeprosessen kan hente ut informasjonen de har bruk for. I tillegg effektiviseres samhandlingen mellom aktørene gjennom systemet. Dermed spares både tid, penger og miljø.

Miljøvennlig løsning
I tillegg til mindre materiellsvinn er BIM bra for miljøet ved at det gjør det enklere å bygge smarte og energieffektive bygg. For eksempel kan ventilasjons- og varmeelementene legges opp på en måte som gir best mulig utnyttelse av både lys, luft og varme. Dette kan skape store energibesparelser på lang sikt, og gjør også at byggeieren får lavere strømutgifter.

Du kan lese mer om BIM her:

Faktahefte om BIM

10 tips på vei mot BIM

Utdanning

www.statsbygg.no/bim

www.buildingsmart.no

www.nelfo.no/eldata

BIM Prinsipper Video (Engelsk)