Næringspolitikk

Næringspolitikk er et viktig satsingsområde for Nelfo. Forutsigbare og gode rammebetingelser er avgjørende for medlemsbedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet, samtidig som det bidrar til markeds- og næringsutvikling. Nelfo driver derfor offensiv påvirkning av politiske myndigheter. I brosjyren "Næringspolitiske saker 2018" kan du lese om de viktigste sakene for Nelfo og hva vi har oppnådd av resultater. Høringsuttalelser kan du lese her. Siste utgave av Innblikk kan du laste ned her.

Energieffektivisering

Det grønne skiftet, energikrav i bygg, energimeldingen, støtte til enøktiltak, elektrifisering av transport mm.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi bidrar til at eldre og pleietrengende kan bo hjemme, og være trygge, sikre og selvhjulpne i egne boliger.

BIM

BIM er en metode for å digitalisere informasjon om et byggeprosjekt, som forenkler planleggingen, utførelsen og gjennomføringen av prosjektet.

Landstrøm og elektrifisering av skip

Les spennende studier om temaet.