Markeds- og lønnsomhetsrapporter

Å holde seg oppdatert på økonomiske trender og statistikk er viktig for våre medlemsbedrifter. Her finner du forskjellige typer statistikk og andre relevante økonomiske hjelpemidler for vår bransje.

Bransjestatistikk/Markedsrapport
I samarbeid med Prognosesenteret utgir vi Nelfos markedsrapport to ganger per år. Last ned Nelfos  markedsrapport 2. halvår 2018 her (loginn) hvor du kan se utviklingstrekk i bygg- og anleggsbransjen, fra elektrobransjens perspektiv.  Dette er godt verktøy til å vurdere egne markedsutsikter og se på statistikk fra vår bransje.

Flere oppdrag med "Norge Bygges"
Skaff deg oversikt over alt som bygges i Norge. «Norge Bygges» vet hvem som bygger hva, hvor, når og hvordan. Søk opp prosjekter i en omfattende database innen bygg og anlegg, inkludert elektro, i hele Norge – fylkesvis eller per kommune. Les mer her.

Fakturaoppfølging og inkasso fra Finexa. Få tilgang til digital, sømløs og innovativ løsning for fakturaoppfølging og inkasso skreddersydd for håndverksbransjen.
Les mer her

Nelfos Lønnsomhetsrapport
Nelfos lønnsomhetsrapport har samlet økonomisk statistikk fra en stor andel medlemsbedrifter. Rapporten gir nyttig informasjon om lønnsomheten i bransjen, og deltakerne får en god analyse av egen bedrift. Last ned Nelfos lønnsomhetsrapport 2017 her. (loginn).

Lønnsstatistikk
NHO har utarbeidet lønnsstatistikk for funksjonærer, samt spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. Du finner NHOs lønnsstatistikk her. 

Innblikk
Rapporten Innblikk gir en oversikt over bransjens utvikling i “fugleperspektiv”. Den er et godt verktøy i bedriftenes planlegging, og gir en rask innføring i det som opptar bransjen akkurat nå. Last ned Innblikk 1-2019 her (loginn).

Arbeidstimer
Her finner du oversikt over arbeidstimer 2019 og arbeidstimer 2018. Et nyttig verktøy når du skal budsjettere.

Beregning sosiale kostnader montører
Her finner du kalkyle for sosiale kostnader knyttet til elektromontører.  

NHOs økonomibarometer
På nettstedet til NHOs økonomibaromter kan du søke etter kvartalsvise markedsvurderinger fra ca. 1 500-2 000 daglige ledere i NHOs medlemsbedrifter.