Økonomisk rådgivning

Som medlem i Nelfo har du tilgang på rådgivningstjenester i forbindelse med bedriftens økonomi. 

Alle medlemmer i Nelfo kan få gratis råd og veiledning fra våre økonomieksperter. Vi kjenner de gjeldende lover og regelverk, og har god kunnskap om trender og økonomiske fremtidsutsikter i vår bransje. Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål i forbindelse med økonomien til din bedrift. 

Kontakt oss
Du kan enten kontakte oss på epost, eller ringe oss i vanlig kontortid mellom klokken 08.00 og 16.00. Kontaktinformasjonen finner du til høyre.