ISO entrepriseindeks

En veiledning / hjelp til beregning for kalkulatoren kan lastes ned her.

Om ISO entrepriseindeks og SSB indeks

Entrepriseindeksen er en ferdig sammensatt indeks basert på SSBs byggekostnadsindeks og arbeid i alt med materiell basert på elektrikerarbeid i alt, som inkluderer materiell og arbeid.

Ved å bruke SSBs indeks, så vil denne basere seg på hele bygget, med snitt for alle arbeider, hvis man ikke manuelt velger elektrikerarbeid. 

Se

SSBs Byggekostnadsindekser 

Lønnsindeks kvartalsvis SSB Bygg og Anlegg

kr
Resultat Endringsbeløp: XXX
XXX kroner i xx-20xx tilsvarer da XXX kroner i xx-20xx

Prosentvis endring: XX %

Indeks for XXX: XXX
Indeks for XXX: XXX
Entrepriseindeks-bolig
Dato Generelle elkraft Fordelings tavler Lys Varme Driftsteknikk Tele og automatisering Integrerte og separerte komm Alarm og sentral Lyd og bilde Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB


Entrepriseindeks-Kontor
Dato Generelle elkraft Fordelings tavler Lys Varme Driftsteknikk Tele og automatisering Integrerte og separerte komm Alarm og sentral Lyd og bilde Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB