ISO entrepriseindeks

En veiledning / hjelp til beregning for kalkulatoren kan lastes ned her.

Se

SSBs Byggekostnadsindekser 

Lønnsindeks kvartalsvis SSB Bygg og Anlegg

kr
Resultat Endringsbeløp: XXX
XXX kroner i xx-20xx tilsvarer da XXX kroner i xx-20xx

Prosentvis endring: XX %

Indeks for XXX: XXX
Indeks for XXX: XXX
Entrepriseindeks-bolig
Dato Generelle elkraft Fordelings tavler Lys Varme Driftsteknikk Tele og automatisering Integrerte og separerte komm Alarm og sentral Lyd og bilde Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB


Entrepriseindeks-Kontor
Dato Generelle elkraft Fordelings tavler Lys Varme Driftsteknikk Tele og automatisering Integrerte og separerte komm Alarm og sentral Lyd og bilde Materiell indeks Lønn indeks Felles indeks SSB