Marked og lønnsomhet

Nelfo tilbyr medlemmene en rekke tjenester innen temaet lønnsomhet. Her finner du nyttige verktøy som kan bedre lønnsomheten i din bedrift. 

Økonomisk rådgivning

Som medlem i Nelfo har du tilgang på økonomiske rådgivningstjenester. Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om bedriftens økonomiske hverdag.

ISO entrepriseindeks

Ved hjelp av Nelfos Entreprisekalkulator kan du regne ut forventede kostnader ved et prosjekt. Tallene baserer seg på SSBs Byggekostnadsindekser for elektrikerarbeid.

Rabattavtaler

Nelfo har fremforhandlet en rekke rabattavtaler for våre medlemmer. Ved å benytte seg av disse avtalene kan du spare mye penger.

Markeds- og lønnsomhetsrapporter

Her finner du markedsrapport, lønnsomhetsrapport og lønnsstatsitikk samt andre relevante økonomiske hjelpemidler .

NHOs økonomibarometer

NHO tilbyr oppdaterte kvartalsrapporter fra 2000 toppledere i norsk næringsliv. Her finner du info om dagens markedssituasjon, og morgendagens utsikter.