Alvorlig ulykke

Informasjon og veiledning ved ulykke i bedriften

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas. Nelfo har utarbeidet huskeliste samt forslag til informasjon for ansatte hvis ulykken skulle være ute.

Sjekklisten for alvorlig ulykke inneholder punkter det er viktig å huske på hvis din bedrift opplever en alvorlig ulykke. Listen kan tilpasses hver enkelt bedrift. Det anbefales å bruke tid på tilpasse listen slik at bedriften har en beredskap hvis en alvorlig ulykke skulle skje. Diskuter gjerne i bedriften om hvordan dere bør håndtere en alvorlig ulykke.

Husk å legge sjekklisten inn i bedriftens internkontrollsystem.

Det er også laget et forslag til informasjon til berørte ansatte hvis det skulle være behov. Den kan gi veiledning i en vanskelig situasjon. Det er viktig å vite litt om hva som er vanlige og typiske reaksjoner etter at man har vært utsatt for en alvorlig hendelse. Ofte dreier det seg om helt normale reaksjoner på en unormal situasjon. Når man vet hvilke reaksjoner som er typiske, er det lettere å forstå og akseptere egne reaksjoner og bedre mestre disse.

Vi anbefaler at informasjonen deles ut til de ansatte hvis en ulykke skulle skje. Videre bør det opplyses om hvor/hvordan man kan kontakte ansvarlig leder, hvis de ansatte skulle ha behov for det.

Sjekkliste ved alvorlige ulykker – pdf

Sjekkliste ved alvorlige ulykker – word

Informasjon og veiledning ved ulykker – pdf

Informasjon og veiledning ved ulykker – word

 

Andre hjelpemidler ved ulykker:

Skademappen
Skademappen er tiltenkt å ha som et beredskapsdokument hos leder/ i servicebil / på anleggsplass osv. Mappen inneholder litt om førstehjelp / strømulykker, huskeliste ved alvorlig hendelse og oppfølging i etterkant.

Nelfo skademappe - pdf

Beredskapsplakater
Beredskapsplakatene gir viktig råd ved brann, vold, personskader osv. Plakatene anbefales å printe ut og henges der det er naturlig for bedriften.

Plakat trussel/vold

Plakat brann

Plakat innbrudd

Plakat ran

Plakat skade på person