Sykefravær i Nelfos medlemsbedrifter

Nelfo får hvert kvartal sykefraværstall fra SSB som blir bearbeidet spesielt for vår bransje. Sykefraværstallene er legemeldt fravær. Det er vanlig å legge til 0,8% som egenmeldt fravær.


Sykefravær Nelfos medlemsbedrifter:

År / % 1. kv 2. kv 3.kv 4.kv Gjennomsnitt
2015 4,6 4,4 4,7 4,4 4,5
2016 4,6 4,3 4,7 4,4 4,5
2017 4,6 4,2 4,7 4,5 4,5
2018 4,8        
2019          Sykefraværsprosent

All statistikk som presenteres for Nelfo er basert på data fra SSB. Sykefravær for andre sektorer for hele Norge finnes på SSBs hjemmesider: