Sykefravær i Nelfos medlemsbedrifter

Nelfo får hvert kvartal sykefraværstall fra NHO for Nelfos medlemsbedrifter. Sykefraværstallene er legemeldt fravær. Det er vanlig å legge til 0,8% for egenmeldt fravær.


Sykefravær Nelfos medlemsbedrifter:

År / % 1. kv 2. kv 3.kv 4.kv Gjennomsnitt
2015 4,6 4,4 4,7 4,4 4,5
2016 4,6 4,3 4,7 4,4 4,5
2017 4,6 4,2 4,7 4,5 4,5
2018 4,8 4,0   4,5 4,4  4,4 
2019          


 

All statistikk som presenteres for Nelfo er basert på data fra SSB. Sykefravær for andre sektorer for hele Norge finnes på SSBs hjemmesider: