Supplement til FSE-opplæring

Ønsker du supplement til FSE-opplæringen?

På denne siden er det 5 filmer som du kan bruke som et supplement i fse-opplæringen.

Hver film begynner med en case der det skjer en hendelse som man kan diskutere under FSE-opplæringen. I etterkant kommer et forslag til svar. 

Filmene streames over nettet og du må trykke på linken under for å starte:

Alle casene vil komme i rekkefølge og filmene stopper der det er naturlig. Du kommer videre ved å trykke på "knappen" i filmene.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med konseptet før du gjennomfører FSE-opplæringen.

Du kan starte alle filmene her. https://player.vimeo.com/video/303659242