HMS

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser. Den som er ansvarlig i virksomheten skal sørge for dette.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø fører til ansatte som er mindre borte og som yter mer. Les mer om Sykefravær, Inkluderende Arbeidsliv, Senior i arbeidslivet og Jobbing uten mobbing.

Internkontroll

Alle el-virksomheter må ha et internkontrollsystem. Den som er ansvarlig for el-installasjonsvirksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll.

Ytre miljø

En el-installatør må også ta hensyn til ytre miljø. Her kan du lese mer om EE-avfall, Asbest, Byggemiljø og Miljøfyrtårn.

Sikkerhet

Bygge- og anleggsbransjen har høy grad av risiko. Les mer om Elsikkerhet, Verneutstyr, Regionale verneombud, Varme arbeider og Stoffkartotek.

Strømulykke

Strømulykker skjer. Her finner du nyttig informasjon og hjelpemidler ved strømulykke.

Alvorlig ulykke

Ved en alvorlig ulykke er det oppgaver som må ivaretas. Nelfo har utarbeidet huskeliste og forslag til informasjon hvis ulykken skulle være ute.

HMS-opplæring

HMS-opplæring i bedriften? Les mer om Bedriftshelsetjenesten, Sikkerhetsopplæring i FSE, og Varme arbeider.

Verktøy og hjelpemidler

Her finner du veiledere, bildegalleri til bruk i HMS-opplæring og andre nyttige verktøy. Last ned og ta det i bruk.

Supplement til FSE-opplæring

Her finner du filmer med case der det skjer en hendelse som man kan diskutere under FSE-opplæringen.