Utdanning

For å opprettholde kompetansen i bransjen er det viktig at de ulike elektrofagene holder god standard på alle nivåer. Nelfo jobber for å videreutvikle og forbedre de elektrofaglige utdanningene, slik at de til en hver tid er oppdaterte og dekker bedriftens behov for kvalitet og relevans.


Foto: StockPhoto, ©Fotograf John Petter Reinertsen

Fag- og yrkesopplæring

Elektrofagene alltid skal være relevante og oppdaterte, slik at elevene går ut i arbeidslivet med best kompetanse

Fagskoleutdanning

De tekniske fagskolene er et viktig tilbud for personer med fagbrev fra yrkesfaglinjene som ønsker videre utdanning

Høyskole/universitetsutdanning

Nelfo er særlig opptatt av å utvikle Y-veien og Yrkesfaglærerutdanningen som begge gir bachelor grad, men hvor opptakskrav er fagbrev.

Grunnskoleutdanning

Nelfo mener skolen formidler et snevert kompetansebegrep, der fagkompetansen som yrkesfagene tilbyr ikke gis en likeverdig plass

Elektroinstallatørprøven

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg må ha avlagt installatørprøven.

Opplæringskontorene

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, lokalt næringsliv og fylkeskommunene om inntak og opplæring av elektrofaglærlinger.