Tariffoppgjøret 2017

Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Forhandlingene ble holdt mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Partene kom til enighet 14. mars.

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger 6. mars. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix