Tariffoppgjøret

Ja til LOK-uravstemning

Uravstemningen på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) er avsluttet og det ble et tydelig ja. Resultatet er godkjent og den nye overenskomsten er gjeldende fra 1. mai 2014.

Forhandlingsresultat LOK 2014

I dag tidlig kom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet til enighet om et forhandlingsresultat i årets tariffoppgjør.

Enighet i heisfaget

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening kom i ettermiddag til enighet på Overenskomst for heisfaget i forbindelse med tariffoppgjøret for 2014.

Forhandlingene i heisfaget i gang

Tirsdag 13. mai kl.1230 startet forhandlingene mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening på Overenskomst for heisfaget.

Forhandlingene er i gang

Torsdag 24. april kl 1230 startet forhandlingene for Landsoverenskomsten for elektrofag mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet.

Brudd i forhandlingene for vektere

Det er brudd i tarifforhandlingene vedrørende vekteroverenskomsten mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat. Oppgjøret går nå til mekling. En eventuell konflikt kan tidligst starte fra midnatt 23. april 2014.

Kravoverlevering for elektrofagene

Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet utvekslet i dag sine krav til tarifforhandlingene.  

Enighet i byggeindustrien

Natt til onsdag 9. april ble BNL og Fellesforbundet enige om skissen til løsning fra riksmekleren. Enigheten ble oppnådd en halv time på overtid kl. 00.30.

Enighet i byggefagene

Natt til lørdag 5. april ble BNL og Fellesforbundet enige om skissen til løsning fra riksmekleren, som ble anbefalt fra begge parter. Enigheten ble oppnådd halvannen time etter fristens utløp kl 24.00 fredag 4.4.2014. 

Brudd i FOB-forhandlingene

Fellesforbundet brøt i dag fredag 21.3. forhandlingene med BNL om Fellesoverenskomsten for Byggfag. Oppgjøret går dermed til mekling.

Enighet i frontfaget

- NHO er godt fornøyd med at det er enighet i frontfaget uten at det er avtalt hverken tariffesting av pensjon eller felles pensjonskasse. Dette betyr at vi har innfridd et hovedkrav fra NHOs medlemmer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Brudd i meklingen for byggfag

Fellesforbundet har i dag brutt meklingen om Fellesoverenskomsten for byggfag, og mekler har frist til  fredag 4. april kl. 24.00 med å finne en løsning. Dersom mekler ikke finner en løsning, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse lørdag 5. april.

Brudd i meklingen i frontfaget

Fellesforbundet krevde fredag 28. mars meklingen avsluttet for frontfaget. Nå har partene, Norsk Industri og Fellesforbundet, fire dager på seg til å komme fram til en løsning.

Varsling om forsinkelser ved eventuell streik

I forbindelse med mekling på flere områder og mulighet for konflikt, er det nødvendig at medlemmene i Norsk Teknologis bransjeforeninger varsler kunder og kontraktspartnere om mulige forsinkelser.

Brudd i frontfag - permitteringer kan bli aktuelt

I forbindelse med bruddet i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, er det nødvendig at medlemmene i Norsk Teknologis bransjeforeninger tar noen forholdsregler i tilfelle konflikt.

Forhandlingsstart BNL og Fellesforbundet

Klokka 13.00 i dag 12.3. møttes Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet til forhandlingsstart for Fellesoverenskomsten for byggfag. Forhandlingene finner sted i BNLs lokaler i Middelthunsgate 27 (Næringslivets Hus).

Forbundsvist oppgjør

LO har vedtatt et forbundsvist oppgjør i tråd med Fellesforbundets ønske. Årets oppgjør blir dermed et frontfagsoppgjør, og starter med forhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri 10.mars. Norsk Teknologi/NELFO starter 24. april og...

Oppgjøret i gang

Håndtrykket mellom forhandlingslederne Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Arve Bakke fra Fellesforbundet markerer starten på årets lønnsoppgjør.

Brudd i forhandlingene

Fellesforbundet krevde 18. mars brudd i forhandlingene med Norsk Industri. Det skjedde uten at et lønnskrav er presentert for arbeidsgiversiden. Frontfagsoppgjøret går dermed til mekling.