Streikevarsel for mange bedrifter

LO/YS har varslet plassfratredelse for omlag 35 000 arbeidstakere. Mange bedrifter vil bli rammet av en eventuell storstreik.

Omkring 29 000 LO-medlemmer og 6 000 YS-medlemmer, blant annet innen industri, transport, matvareindustri, spedisjon og renhold, tas ut i streik hvis det ikke blir enighet mellom NHO og LO. Innenfor Nelfos områder omfattes ca. 3 000 arbeidstakere. Partene har frist til midnatt 8. april med å bli enige.

Les mer på nho.no her

Les informasjon om plassfratredelser her