Brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

Dermed blir det opp til Riksmekleren å hjelpe partene med å finne de beste løsningene.

Meklingen starter rett etter påske og det er i hovedsak fire spørsmål partene er uenige om.

  • Økonomi
  • AFP
  • Tjenestepensjon
  • Reise, kost og losji

Les mer på nho.no her