Tariffavtaler og lønnssatser

Vår landsforening er part i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) og Overenskomst for Heisfaget. LOK gjelder for elektroinstallasjoner og it, mens heisoverenskomsten gjelder for installasjon og vedlikehold av heiser.

Normallønnsavtale
Landsoverenskomsten for elektrofagene er en normallønnsavtale som ikke hjemler lokale forhandlinger. Heisoverenskomsten er en såkalt minstelønnsavtale som gir adgang til lokale forhandlinger. I de tilfeller man er part i en avtale følger også revisjon av avtalen.Nelfo har dermed ansvar for revisjon av Landsoverenskomsten for elektrofagene, og for Heisoverenskomsten. Nelfo har ikke noe ansvar for tariffoppgjør i forhold til de øvrige ovennevnte organisasjonene.

Her finner du informasjon om Tariffoppgjøret 2019

Her finner du informasjon om Tariffoppgjøret 2018

Aktuelle lenker: