Arbeidsrett og jus

Arbeidslivsseksjonen står til disposisjon for Nelfos medlemmer i spørsmål innen arbeidsrett, tolkning av tariffavtaler og entreprise/kontraktsrett for å unngå konflikt, eventuelt løse den på et tidlig stadium. Våre advokater er en gratis medlemsfordel frem til søksmål. I de tilfeller det er nødvendig med rettslige skritt, vil NHOs arbeidsrettsavdeling bistå i arbeidsrettsaker - se satser etc. her. For søksmål vedrørende enterpriserett og kontrakter må bedriften ta kontakt med en ekstern advokat. Nelfo har samarbeidsavtaler som innebærer rabatterte timepriser. Vi har inngått en særdeles gunstig avtale med HELP som er eksklusiv for våre medlemmer. 

For å gi deg som medlem lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-fellesskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no som erstatter den tidligere Min Side. Link til Arbinn finner du her. 

Her finner du informasjon innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige spørsmål som bl.a. ansettelser, arbeidstid, ferie, inn- og utleie av arbeidskraft, oppsigelse og nedbemanning, tariff mv.

Arbeidslivseksjonen har utarbeidet maler på en rekke arbeidsrettslige dokumenter som kan være nyttige for bedrifter. Det er viktig at det dokumentene leses grundig før de tas i bruk og at bedriftene fyller ut malene der det er nødvendig.
Malene finner du her

Arbeidslivseksjonen kan også bistå med andre relevante dokumenter som fratredelsesavtale, avtale om taushetsplikt mv. 
Arbeidsavtale på engelsk finner du her

Våre medlemmer kan laste ned skjemaer på NHOs nettsider for ansettelser og arbeidsavtaler her, og permittering, oppsigelse og avskjed her

Aktuelle lenker: