Entreprise- og kontraktsrett

Vi oppfordrer til mest mulig bruk av standardiserte og balanserte kontrakter i entrepriseforhold. Vi er med og påvirker holdninger og forretningskulturer gjennom samarbeid med blant andre BNL og EBA.

I tillegg deltar vi i utvalgsarbeid for å utvikle og revidere juridiske standarder for bygg og anlegg.  Som en landsforening i NHO jobber vi kontinuerlig for en forenkling og modernisering av anskaffelsesregelverket.