Arbeidsliv, jus og tariff

Arbeidslivsseksjonen i Nelfo er opptatt av å bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår i våre medlemsbedrifter under mottoet - fornøyde medarbeidere i lønnsomme bedrifter. Konkurransekraft og lønnsomhet henger tett sammen med god fagkompetanse og et godt samarbeid mellom bedriftsledelsen og de ansatte. Våre hovedområder er arbeidslivs- og utdanningspolitikk samt medlemsservice innen tariff- og arbeidsrettslige problemstillinger i tillegg til entreprise og kontraktsrett.

Lønnsvekst

Fjorårets lønnsvekst i Norge var på 2,3 %
2,3%

Den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge, uavhengig av sektor, var på 2,3 prosent fra 2016 til 2017. (Tall fra SSB)

Midlertidig ansatte

Andelen midlertidig ansatte i det norske arbeidsliv er 8 %
8 %

I 2017 var andelen midlertidig ansatte 8 %. Tilsvarende i 2016 var 8,7 % (Tall fra SSB)

Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær for bedrifter i Nelfo var 4,5 % i 2017
4,5 %

For medlemsbedriftene i Nelfo er det legemeldte sykefraværet lavere enn i NHO generelt. (Tall fra NHO)

Innleide vikarer

I privat sektor er 1 % ansatt gjennom bemanningsbyråer
1%

I 2017 var 1 prosent av de sysselsatte i privat sektor innleid gjennom norske bemanningsselskaper. (Tall fra NHO)

Arbeidsrett og jus

Nelfo er opptatt av mest mulig like konkurranse- og arbeidsvilkår, samtidig som vi ønsker tettest mulig sammenheng mellom produktivitet og lønnsdannelse.

Tariffavtaler og lønnssatser

Hovedavtalen mellom NHO og LO regulerer forholdet mellom partene i bedriftene. Den er «arbeidslivets grunnlov» og binder samtlige medlemsbedrifter og medlemmer av LO.

Entreprise- og kontraktsrett

Vi har kompetanse innen elektroentrepriser og generell kontraktsrett. Vi er opptatt av balanserte kontrakter mellom leverandørene.

Utdanning

Nelfo jobber for å videreutvikle å forbedre de elektrofaglige utdanningene, slik at de til enhver tid er oppdaterte på teori og praksis.