Elforlaget

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Forlaget gir ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. I tillegg har forlaget utgivelser for andre fagområder innenfor Nelfo. Bøkene kan bestilles i Nelfos nettbutikk.

Nelfos forlag Elforlaget tilbyr en rekke fag- og lærebøker.

Bestill bøker

Forlaget gir ut håndbøker og fagbøker, og skolebøker for videregående skole. I NELFOs nettbutikk finner du en fullstendig bokoversikt, og mulighet for å bestilling.

Ressurssider

Elforlagets ressurssider er gratis, og laget for lærere og elever i videregående skole. Her finnes praksisoppgaver, planleggingsverktøy, filmer og bilder.

E-bøker

Elforlaget tilbyr oppdaterte og markedstilpassede læremidler på nye plattformer som PC, nettbrett og smarttelefoner.

Elforlaget+

Vi har utviklet en appløsning for bøker som vi kaller Elforlaget+. Den populære Montørhåndboka er første bok ut som kan kjøpes som en app.

Om Elforlaget

Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. Utgivelsene bidrar til opplæring, oppdatering og rekruttering til bransjen.

Elforlagets bokkatalog

I bokkatalogen er det oversikt over Elforlagets bøker. Du kan lese katalogen her på nett, eller få den tilsendt.