Eldata - elektrobransjens tilbuds og kalkulasjonsverktøy

Eldata pluss Eltilbud, blir Eldata proff

Eldata Proff er dataverktøyet for å regne ut priser og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag. Utregningene baseres på gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen. Løsningen gir deg to programmer i én; Eldata tilbud og Eldata Anbud og kan brukes på store og små elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg.


Nelfoskolen arrangerer praktiske kurs i grunnleggende kunnskaper om kalkulasjon og bruk av kalkyleverktøyet Eldata


Eldata Grunnl. Kalkulasjon, Anbuds og tilbud (2 dager)

Mål:

Forstå, på et grunnleggende nivå, kalkulasjonsarbeid og tilbudsarbeid og bruke programmet til enklere lage anbud og tilbud. Kjenne til strukturer og roller i bransjen. Kjenne til samspillet mellom Byggherre, Rådgiver og Entreprenør.Grunnleggende Standarder knyttet opp til anbud og anbudsunderlag, beskrivelse og prosjektering, ved å kjenne til NS 3450, NS 3451 og NS 3420 serien Kjenne til begrepet OpenBIM (Bygnings Informasjons Modelering)Bygge opp kalkyler slik at denne skal kunne nyttiggjøres fra tilslag, og ut hele produksjonsfasen.Lage egne prosjekt og tilbuds maler til senere prosjekter. Lage engne punkt og system pakkeløsninger for senere bruk. Kjenne til hvordan man kalkulerer i programmet.