FSE

FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Dette en forskrift som pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. NELFO har produsert en infofilm om FSE, som kan brukes i bedriftens FSE-opplæring.

Det er den daglige lederen i bedriften er ansvarlig for at dette blir overholdt. Samtidig krever FSE at det foretas dokumentert internkontroll i bedriften.

Egen opplæringspakke for FSE
NELFO tilbyr en egen opplæringspakke i FSE til bruk i bedriften. Pakken inneholder en infofilm, arbeidshefter med 57 oppgaver og et instruktørhefte til bruk i bedriften. For medlemmene i Elvisjonen er fimen gratis. Opplæringspakken er tilgjengelig på både norsk, engelsk, estisk, latvisk, litauisk og polsk, slik at også utenlandsk arbeidskraft får en tilstrekkelig FSE-opplæring.

Flere hjelpemidler
Du kan kjøpe ekstra fagfilmer, arbeids- og infohefter om FSE-opplæring i vår nettbutikk, i tillegg til et hefte med selve forskriften

FSE kurs fra Nelfoskolen
Kurset FSE med praktisk førstehjelp legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning.

Nettbasert FSE kurs
Nelfoskolen arrangerer også nettbaserte kurs innenfor FSE opplæring.

Bøker
I vår nettbutikk finner du blant annet FSE-brukerguide og boken FSE på 1,2,3.