5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer for fagområdene elsikkerhet, elkontroll, ekom, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS.


Her finner du dokumentasjonsskjemaer innen EKOM.
Siste versjon: 2.5

Les kommentar fra Post- og teletilsynet
- Risikovurdering og sluttkontroll etter 5 sikre modellen
Skjema

Rapport  

Veiledning 

RisikovurderingSluttkontrollSamsvarserklæring

 :
Alle 5S EKOM skjemaene i én zip-fil

 :

Til bruk i undervisningssammenheng

 :
Eldre versjoner

Samlepakke  

Utgitt 

5 Sikre EKOM versjon 2.0

juni 2013

5 Sikre EKOM versjon 1.1

2012