Nelfo Sørlandet

Nelfo Sørlandet består av 80 elektroentreprenører fra Risør i øst til Flekkefjord i vest, og til Hovden i nord. Foreningens hovedfokus er rammevilkår for våre medlemmer, el-sikkerhet, utdanning, lokal og regional næringspolitikk og lønnsomhet.

Medlemsfordeler
Her finner du oversikt over hvilke medlemsfordeler vi tilbyr.  

Meld deg inn!
Meld deg inn i Nelfo Sørlandet her.  
 

Kontakt regionsjefen din
Nelfo Sørlandet ledes av regionssjef Gunnar Slotta. Ta kontakt med Slotta dersom du har spørsmål angående lokalforeningsmøter, innmelding, medlemstilbud eller lignende. Regionsjefen er limet i lokalforeningen, og er fast ansatt i organisasjonen.  

Medlemmer i Nelfo Sørlandet
Her finner du komplett medlemsoversikt.

Alle aktiviteter vil bli annonsert separat i god tid.

Kursplaner
For oversikt over kurs se Nelfoskolens kurs her

Opplæring
Her er link EOSØR

Her er link til ELFO

Styret Nelfo Sørlandet 

Styreleder 
Kjell-Rune Sløgedal 
EK Elektro AS
kjellrune@ek-elektro.no
Tlf 913 80296.

Styremedlemmer:
Edmund Gundersen
GS Elektro AS, Arendal
edmund@gs-elektro.no
tlf 915 59998

Dan Petter Gjemlestad
Tratec Teknikken, Flekkefjord
dan.petter.gjemlestad@tratec.no
tlf 950 26811

Agnar Klakegg
Bravida, Kristiansand
agnar.klakegg@bravida.no
tlf 926 42462

Karl Erling Fredriksen
Avitell AS
karl@avitell.no
Tlf 970 58759

 

Adresse Nelfo Sørlandet:
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S