Nyhetsarkiv

NYHET | 20.02.2017

Det nye regelverket for offentlige innkjøp, som trådte i kraft 1. januar 2017, gir oppdragsgivere større handlingsrom og fleksibilitet. Det legges til rette for at mindre leverandører skal kunne levere tilbud til det offentlige og at anskaffelsen kan deles opp i delkontrakter.

NYHET | 17.02.2017

Energismarte bygg-konferansen har potensial til å bli en virkelig stor og betydningsfull arena for diskusjon av næringspolitikk og marked, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

NYHET | 15.02.2017

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Det utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden SSB begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

NYHET | 14.02.2017

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) foreslår endringer i byggteknisk forskrift (høring om TEK17). Nelfo har en rekke forslag til forbedringer og forenklinger i byggereglene. Vi mener revisjonen av TEK, der det er relevant, bør brukes til å tydeliggjøre grensesnittene mot annet regelverk, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

NYHET | 10.02.2017

Thor Bergli fra Smart Elektro avløser Frank Jaegtnes som styreleder i Interessegruppen for energieffektivisering (IEE). Da Bergli ble presentert for medlemmene under Energismarte bygg-konferansen 9. februar, varslet han offensive mål for det kommende året.

NYHET | 09.02.2017

På IEE konferansen, mente adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova at det er på tide å gi «det grønne skiftet» et konkret innhold. Han pekte på noe han mener er en god forretningsmulighet for elinstallatørbedriftene.

NYHET | 02.02.2017

I fjor omkom 40 mennesker i branner i Norge. Siden 1979 har branner i snitt tatt 64 liv hvert år. Komfyren er den desidert største brannkilden i boliger. Derfor arrangeres Komfyrvaktkampanjen 8. februar for tredje gang. Lokalforeningene i Nelfo forbereder seg på å installere komfyrvakter over hele landet. Målsettingen er å redusere branner i boliger.

NYHET | 02.02.2017

Elektrobransjen må bli kjappere til å tilpasse seg en virkelighet i rask endring, lød hovedbudskapet under Nelfos opplæringskonferanse i Lillestrøm 31. januar - 1. februar.

NYHET | 01.02.2017

Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler for offentlige anskaffelser. Beløpsgrensene heves og som leverandør vil du møte ulike krav til digitalisering.

NYHET | 31.01.2017

Ny utgave av Elmagasinet ut nå

I 2015 ble det registrert 300 større landbruksbranner i Norge. 180 av disse var i driftsbygninger. Verdier for nesten 398 millioner gikk tapt, samtidig som flere hundre husdyr omkom. 

NYHET | 19.01.2017

De norske klimagassutslippene må reduseres vesentlig i årene fremover dersom Norge
skal imøtekomme sine internasjonale utslippsforpliktelser. Dette gjelder både Norges forpliktelser i Paris-avtalen og regjeringens mål om 40 % utslippsreduksjoner innen 2030 i samarbeid med EU. Nelfo ber derfor om totalforbud mot fossil varme i bygg.

NYHET | 18.01.2017

Uten strøm hadde vi hverken hatt mobiltelefon, varmeovner, opplyste gater eller moderne sykehus. Hvor lenge klarer egentlig DU deg uten strøm? Det vil Nelfo og fornybarnæringen finne ut av på Strømmens dag.

NYHET | 16.01.2017
NYHET | 11.01.2017

Næringsminister Monica Mæland hadde et møte med BAE-rådet tirsdag. Et viktig tema på møtet var offentlige anskaffelser. Rådet tok opp hvor viktig anskaffelser er for verdiskaping, arbeidsplasser og klima i tillegg til forskning og utvikling.

NYHET | 30.12.2016

Andelen jenter innen elektroyrker øker stabilt og baner vei for likestilling og mangfold. Les artikkel fra temaavis i Dagbladet her.